• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 11 พ.ย. 2019 ถึง 17 พ.ย. 2019