• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัม เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัม เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะอาจารย์ และนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 จาก โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัม จำนวน 170 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ
1. “ห้องปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต” เพื่อทราบถึงกระบวนการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต และ
2. “ห้องปฏิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม” เพื่อทราบถึงกระบวนการทำงานในส่วนของการรับสัญญาณดาวเทียมไปจนถึงการผลิตภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อภาพต่อไป

Tags: