• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

รายงานจุดความร้อน ทั้งประเทศ ปี 63

รายงานจุดความร้อน ทั้งประเทศ ปี 63

web_update30012020-07.jpgweb_update30012020-10.jpgweb_update30012020-11.jpg

หรือ ติดตามข้อมูลไฟป่าผ่านทางเว็บไซต์

http://fire.gistda.or.th/

__________________________________________________________________

** หมายเหตุ **

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ในกรณีที่เกิดไฟป่าเพียง 1 จุด หรือมากกว่า 1 จุด ภายในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ขนาดของจุดภาพจะเท่ากับ 1 ตารางกิโลเมตร ระบบก็จะคำนวณรวมให้เป็น 1 จุดความร้อน เท่านั้น

ซึ่งต่างจากระบบ VIIRS มีขนาดจุดภาพที่มีขนาดเล็กลง เหมือนการมองแบบ Zoom In ลงไปถึงระดับย่อยของพื้นที่กล่าวคือ 1 จุด จะมีขนาดของภาพเท่ากับเพียง 375 X 375 เมตร ดังนั้น หากเกิดไฟป่าในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ระบบก็จะคำนวณให้เห็นจุดความร้อนออกมาเป็น 2 -3 จุด ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรที่เท่ากัน

ตัวอย่างเช่น ในตำบล A มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร เกิดจุดความร้อนกระจายอยู่ในพื้นที่ จำนวน 5 จุด ระบบ MODIS แสดงจุดความร้อนจำนวน 2 จุด ขณะเดียวกัน VIIRS สามารถแสดงจุดความร้อนได้ถึง 4-5 จุด เป็นต้น

________________________________________________________________

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 8  จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 8 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 5 จุด  รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ พบจุดความร้อนจำนวน 2 จุด  และพื้นที่ริมทางหลวง จำนวน 1จุด ตามลำดับ
สำหรับข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 35 จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 16 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ จำนวน 10 จุด และ พื้นที่เขต สปก.  จำนวน 7 จุด ตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 7 จุด  รองลงมาที่จังหวัดลำปาง จำนวน 5 จุด  และที่จังหวัดอุตรดิตถ์, นครสวรรค์ มีจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 4 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200530.jpg

v5_thai_20200530_0000.jpg

________________________________________________________________

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ไม่ปรากฎจุดความร้อน

สำหรับข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 22 จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 14 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ เขต สปก. จำนวน 3 จุด และ พื้นที่ชุมชน และอื่นๆ จำนวน 2 จุด ตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5 จุด รองลงมาที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 3 จุด และที่จังหวัดสมุทรปราการ, นครราชสีมา,ตาก,พิจิตร มีจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 2 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200529.jpg

5_thai_20200529_0000.jpg

________________________________________________________________

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 19  จุด ลดลงจากเดิม 14 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 6 จุด  รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก. พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 4 จุด  และพื้นที่ริมทางหลวง จำนวน 1จุด ตามลำดับ
สำหรับข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 25 จุด
โดยพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 11 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ เขต สปก. จำนวน 5 จุด และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, พื้นที่เกษตร มีจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 4 จุด ตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5 จุด  รองลงมาที่จังหวัดสระบุรี, เพชรบุรี มีจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 4 จุด  และที่จังหวัดชลบุรี, เชียงราย มีจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 2 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200528.jpg

v5_thai_20200528_0000.jpg

 

 

________________________________________________________________

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 5  จุด ลดลงจากเดิม 16 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 2 จุด  รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก. พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 1 จุด  
สำหรับข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 120 จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 40 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 34 จุด และพื้นที่ชุมชน จำนวน 17 จุด ตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 22 จุด  รองลงมาที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 14 จุด และที่จังหวัดแพร่จำนวน 12 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200527.jpg

v5_thai_20200527_0000.jpg

________________________________________________________________

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 21  จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 15 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 6 จุด  รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ พบจุดความร้อนจำนวน 5 จุด และพื้นที่ริมทางหลวงจำนวน 3 จุด ตามลำดับ
สำหรับข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 87 จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 42 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 24 จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 11 จุด ตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 18 จุด  รองลงมาที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 15 จุด และที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 10 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200526.jpg

 

v5_thai_20200526_0000.jpg

 

________________________________________________________________

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 5  จุด ลดลงจากเดิม 1 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 4 จุด  รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ พบจุดความร้อนจำนวน 1 จุด ตามลำดับ
สำหรับข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 115 จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 56 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรพบจุดความร้อนจำนวน 27 จุด และพื้นที่เขต สปก. พบจุดความร้อนจำนวน 13 จุด ตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 31 จุด  รองลงมาที่จังหวัดน่าน จำนวน 21 จุด และที่จังหวัดแพร่ จำนวน 16 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200525.jpg

 

v5_thai_20200525_0000.jpg

 

________________________________________________________________

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 6  จุด ลดลงจากเดิม 1 จุด

โดยพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 5 จุด  รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก. พบจุดความร้อนจำนวน 1 จุด ตามลำดับ
สำหรับข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 51 จุด
โดยพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 22 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 11 จุด และป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 8 จุด ตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 12 จุด  รองลงมาที่จังหวัดนราธิวาส  จำนวน 6 จุด และที่จังหวัดตาก จำนวน 4 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

 

5_thai_20200524.jpg

v5_thai_20200524_0000.jpg

________________________________________________________________

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 7  จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 4 จุด

โดยพื้นที่เกษตรพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 3 จุด  รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนจำนวน 2 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามลำดับ สำหรับข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 42 จุด
โดยพื้นที่ชุมชนและอื่นๆเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 18 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 12 จุด และป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 6 จุดตามลำดับ
 โดยพบมากที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน 12 จุด  รองลงมาที่จังหวัดสระบุรี  จำนวน 7 จุด และที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200523.jpg

5_thai_20200523_0000.jpg

 

________________________________________________________________

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 3  จุด  ลดลงจากเดิม  8 จุด

โดยพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 3 จุด  ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 54 จุด
โดยพื้นที่ชุมชนและอื่นๆเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 25 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 10 จุด และ พื้นที่เกษตร จำนวน 9 จุดตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน 15 จุด  รองลงมาที่จังหวัดสระบุรี  จำนวน 6 จุด แลพที่จังหวัดเชียงรายกับสงขลา พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 4 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200522_0.jpg

 

5_thai_20200522_0000_0.jpg

________________________________________________________________

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563


ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS


ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 11  จุด  เพิ่มขึ้นจากเดิม  7 จุด

โดยพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 8 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 2 จุด และพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ 1จุด
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 50 จุด
โดยพื้นที่ชุมชนและอื่นๆเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 19 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 14 จุด และ พื้นที่เขต สปก. จำนวน 9 จุดตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดสระบุรีจำนวน 7 จุด  รองลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก น่าน เชียงราย พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 4 จุด และที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร, นครสวรรค์ พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 3 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200521.jpg

5_thai_20200521_0000.jpg

________________________________________________________________

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 4  จุด  ลดลงจากเดิม  9 จุด

โดยพื้นที่เขต สปก. เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 3 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 1 จุด 
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 86 จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 30 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 26 จุด และ พื้นที่เขต สปก. จำนวน 15 จุดตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 9 จุด  รองลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สุรินทร์, เพชรบูรณ์, นราธิวาส พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 6 จุด และที่จังหวัดศรีสะเกษ, ขอนแก่น พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 4 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200520.jpg

v5_thai_20200520_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 13  จุด  เพิ่มขึ้นจากเดิม  10 จุด

โดยพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 7 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 3 จุด และ พื้นที่เขต สปก. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ริมทางหลวง พบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 1 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 74 จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 30 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 21 จุด และ พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 10 จุดตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 24 จุด  รองลงมาที่จังหวัดเชียงใหม่ และ สุพรรณบุรี พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 5 จุด และที่จังหวัดนครราชสีมา, นราธิวาส พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 4 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200519.jpg

 

 

v5_thai_20200519_0000.jpg

 

 

__________________________________________________________________

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 3  จุด  ลดลงจากเดิม  8 จุด

โดยพบจุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เกษตร  พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ มีจุดความร้อนเท่ากันจำนวน  1 จุด
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 57 จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 21 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 15 จุด และ พื้นที่เขต สปก. จำนวน 12 จุดตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 23 จุด  รองลงมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ แพร่ พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 4 จุด และที่จังหวัดเชียงใหม่, อุตรดิตถ์, น่าน และพิษณุโลก พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 3 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200518.jpg

 

v5_thai_20200518_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 11  จุด  ลดลงจากเดิม  5 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 4 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก, ชุมชนและอื่น ๆ มีจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 3 จุด  และพื้นที่เกษตรจำนวน 1 จุด ตามลำดับ

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 76 จุด
โดยพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 26 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 24 จุด และ พื้นที่เขต สปก. จำนวน 12 จุดตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 จุด  รองลงมาที่จังหวัดร้อยเอ็ด, สกลนคร และ แพร่ พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 5 จุด และที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200517.jpg

 

v5_thai_20200517_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม  16 จุด  ลดลงจากเดิม  22 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 8 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3 จุด  และพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่า สปก. 1 จุด

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 240 จุด โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 91 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 55 จุด และ พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 58 จุดตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 35 จุด รองลงมาที่จังหวัดน่าน จำนวน 22 จุด และที่จังหวัดแพร่ จำนวน 21 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จุดความร้อน #hotspot #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

aba77928-b83f-4852-8072-5175a8053b85.jpeg

 

274195f3-0f14-49d8-aded-8eb46705a3f9.jpeg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม  38 จุด  เพิ่มขึ้นจากเดิม  22 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 15 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ ชุมชน 8 จุด  และพื้นที่ริมทางหลวง 7 จุด
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 132 จุดโดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 48 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 33 จุด และ พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 19 จุดตามลำดับ

โดยพบมากที่จังหวัดน่าน จำนวน 20 จุด รองลงมาที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 จุด และที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200515.jpg

5_thai_20200515_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม  16 จุด  เพิ่มขึ้นจากเดิม  14 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 5 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร, พื้นที่เขต สปก. พบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 4 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 2 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 292 จุดโดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 90 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 74 จุด และ พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 72 จุดตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดลำปาง จำนวน 30 จุด รองลงมาที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 25 จุด และที่จังหวัดน่าน จำนวน 24 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200514.jpg

 

v5_thai_20200514_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม  2 จุด ลดลงจากเดิม  22 จุด

โดยพื้นที่ที่พบจุดความร้อนได้แก่ พื้นที่เกษตร, พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ มีจุดความร้อนที่เท่ากัน จำนวน 1 จุด
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 135 จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 55 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 35 จุด  และ พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ  จำนวน 20 จุดตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 12 จุด รองลงมาที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 จุด และที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200513.jpg

 

v5_thai_20200513_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม  24 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม  3 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 8 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนจำนวน 6 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 4 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 59 จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 24 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ เขต สปก. พบจุดความร้อนที่เท่ากันจำนวน 11 จุด และ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 9 จุดตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดน่าน จำนวน 9 จุด รองลงมาที่จังหวัดแพร่ จำนวน 5 จุด และที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200331_0.jpg

 

v5_thai_20200512_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม  2 จุด ลดลงจากเดิม 21 จุด

โดยพื้นที่ที่ตรวจพบจุดความร้อนได้แก่พื้นที่เขต สปก. และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีความร้อนเท่ากันจำนวน 1 จุด
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 58 จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 25 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร พบจุดความร้อนจำนวน 20 จุด และ พื้นที่เขต สปก. จำนวน 7 จุดตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดแพร่ จำนวน 8 จุด รองลงมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 6 จุด และที่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, ปัตตานี มีความร้อนเท่ากัน จำนวน 5 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200511.jpg

v5_thai_20200511_0000.jpg

 

 

__________________________________________________________________

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 23 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 8 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนจำนวน 5 จุด และพื้นที่เขต สปก. จำนวน 4 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 126 จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 41 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนจำนวน 35 จุด และ พื้นที่ชุมชน จำนวน 19 จุดตามลำดับ
โดยพบมากที่จังหวัดตาก จำนวน 21 จุด รองลงมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 12 จุด และที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200510.jpg

v5_thai_20200510_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 13 จุด ลดลงจากเดิม 15 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 4 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรและชุมชนพบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 3 จุด   
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 213 จุด โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 120 จุด
รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรจำนวน 78 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 65 จำนวน พื้นที่เขต สปก. จำนวน 29 จุด ตามลำดับ โดยพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 28 จุด รองลงมาที่จังหวัดตาก จำนวน 16 จุด และที่จังหวัดเลย กับพะเยา พบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 11 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

1cff6b23-8375-4772-9bb8-c44812f23d57.jpeg

22b967fd-71f6-4c12-94a8-1c558c661830.jpeg

__________________________________________________________________

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 28 จุด ลดลงจากเดิม 8 จุด

 

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 10 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 8 จุด   และพื้นที่ริมทางหลวงจำนวน 4 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 329 จุด โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 120 จุด
รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรจำนวน 94 จุด และพื้นที่เขต สปก. จำนวน 47 จุด ตามลำดับ โดยพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 จุด รองลงมาที่จังหวัดแพร่ จำนวน 33 จุด และที่จังหวัดตากจำนวน 22 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200508.jpg

5_thai_20200508_0000.jpg

_____________________________________________________

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 36 จุด ลดลงจากเดิม 14 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 24 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 5 จุด   และพื้นที่เกษตรจำนวน 3 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 295 จุด โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 162 จุด
รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรจำนวน 52 จุด และพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 34 จุด ตามลำดับ โดยพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 99 จุด รองลงมาที่จังหวัดตาก จำนวน 36 จุด และที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวน 28 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200507_0.jpg

 

v5_thai_20200507_0000.jpg

_____________________________________________________

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 50 จุด ลดลงจากเดิม 14 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 23 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 11 จุด   และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 8 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 393 จุด โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 150 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรจำนวน 98 จุด และพื้นที่เขต สปก. จำนวน 55 จุด ตามลำดับ โดยพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 78 จุด รองลงมาที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 23จุด และที่จังหวัดแพร่, จังหวัดสระบุรี มีจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 19 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

 

m5_060502.jpg

 

v5_thai_20200506_0000.jpg

_____________________________________________________

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 64 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 55 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 36 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรและป่าอนุรักษ์ จำนวน 8 จุด  พื้นที่เขต สปก. และชุมชนอื่นๆ จำนวน 5 จุด ตามลำดับ

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 423 จุด โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 157 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรจำนวน 129 จุด และชุมชนอื่นๆ จำนวน 45 จุด ตามลำดับ พบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 72 จุด รองลงมาที่จังหวัดตาก จำนวน 55 จุด และที่จังหวัดแพร่ จำนวน 49 จุด ตามลำดับ
.
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200505.jpg

 

5_thai_20200505_0000.jpg

 

_____________________________________________________

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 9 จุด ลดลงจากเดิม 39 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน  6 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก.จำนวน 2 จุด และ พื้นที่เกษตรจำนวน 1 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 180 จุด โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 96 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรจำนวน 32 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 26 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดตาก จำนวน 40 จุด รองลงมาที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 จุด  และที่จังหวัดพะเยา จำนวน 14 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

 

m5_040520.jpg

 

v5_thai_20200504_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 48 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 42 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน  16 จุด พื้นที่เกษตร 14 จุด และป่าอนุรักษ์ 8 จุด
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 429 จุด โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 170 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 106 จุด และเขต สปก. จำนวน 66 จุด ตามลำดับ ซึ่งพบมากที่จังหวัดตาก จำนวน 121 จุด รองลงมาที่จังหวัดน่าน จำนวน 23 จุด  สุดท้ายเป็นจังหวัดลำปาง จำนวน 21 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200503.jpg

5_thai_20200503_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 6 จุด ลดลงจากเดิม 3 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 4 จุด และเขตสปก. 2 จุด

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 154 จุด โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 80 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก. จำนวน 29 จุด และป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 21 จุด ตามลำดับ ซึ่งพบมากที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 13 จุด รองลงมาที่จังหวัดกำแพงเพชรและตาก จำนวน 10 จุด  สุดท้ายเป็นจังหวัดนครสวรรค์และพิษณุโลก จำนวน 8 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

bb9871f7-a196-4c64-8858-1f53f36bdf5f.jpeg

6f8739cd-4404-4ccd-bfb6-30206f35ce0b.jpeg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 9 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 4 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 7 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, พื้นที่ชุมชน ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 110 จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 52 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก. จำนวน 23 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ  จำนวน 20 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 16 จุด รองลงมาที่จังหวัดบุรีรัมย์และแพร่จำนวน 9 จุด  สุดท้ายเป็นจังหวัดอุดรธานีและนครพยาม จำนวน 7 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200501_0.jpg

5_thai_20200501_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 30 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 5 จุด ลดลงจากเดิม 10 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 2 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, พื้นที่ริมทางหลวง, ชุมชนและอื่น ๆ มีจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 1 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 117จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 59 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก. จำนวน 22 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ  จำนวน 19 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 12 จุด รองลงมาที่จังหวัดนครพนมจำนวน 10 จุด  และจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 8 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200430.jpg

 

v5_thai_20200430_0000.jpg

 

 

 

__________________________________________________________________

วันที่ 29 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 15 จุด ลดลงจากเดิม 14 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 6 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 5 จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 2 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 199 จุด
โดยพื้นที่เกษตรพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 96 จุด รองลงมาคือพื้นที่เขต สปก.จำนวน 42 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 34 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 36 จุด รองลงมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 20 จุด  และจังหวัดนครพนมจำนวน 18 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200429.jpg

 

v5_thai_20200429_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 28 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 29 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 28 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 16 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 6 จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 4 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 378จุด
โดยพื้นที่เกษตรพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 207 จุด รองลงมาคือพื้นที่เขต สปก.จำนวน 63 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 55 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 จุด รองลงมาที่จังหวัดอุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด, พิจิตร มีจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 19 จุด  และจังหวัดศรีสะเกษ, นครสวรรค์ มีจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 18 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200428.jpg

v5_thai_20200428_0000.jpg

 

 

 

__________________________________________________________________

วันที่ 27 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวมเพียง 1 จุดเท่านั้น !! ลดลงจากเดิม 17จุด

ด้วยอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเกือบทั่วทั้งประเทศไทย เกิดฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ ทำให้จุดความร้อนลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยพื้นที่ที่พบจุดความร้อนคือบริเวณชุมชนและอื่น ๆ เพียงจำนวน 1 จุดเท่านั้น
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 23 จุด
โดยพื้นที่เกษตรพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 11 จุด รองลงมาคือพื้นที่เขต สปก.จำนวน 6 จุด และพื้นที่ชุมชน อื่น ๆ จำนวน 5 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดสระบุรี ฉะเชิงเทรา และนครพนม โดยมีจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 3 จุด รองลงมาที่จังหวัดปราจีนบุรี สุรินทร์ และศรีสะเกษ เกิดจุดความร้อน จำนวน 2 จุด 
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20...

m5_thai_20200427jjj.jpg

 

v5_thai_20200427_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 26 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม  18 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 7 จุด

โดยพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 15 จุด รองลงมาเป็น เขต สปก.  พื้นที่ริมทางหลวง และ ชุมชนอื่น ๆ ที่มีจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 1 จุด
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 135จุด
โดยพื้นที่เกษตรพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 67 จุด รองลงมาคือพื้นที่เขต สปก.จำนวน 30 จุด และพื้นที่ชุมชน อื่น ๆ จำนวน 17 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19 จุด รองลงมาที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยมีจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 14 จุด  และจังหวัดนครพนม จำนวน 12 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200426.jpg

 

v5_thai_20200426_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 25 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม  11 จุด ลดลงจากเดิม 30 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 5 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 4 จุด และ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 2 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 258จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 89 จุด รองลงมาคือ พื้นที่เกษตร จำนวน 77 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 51 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน  โดยมีจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 40 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดตาก จำนวน 37 จุด และ จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 14 จุด

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200425.jpg

 

v5_thai_20200425_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 24 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 41 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 18 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 11 จุด และ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 5 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 387 จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 174 จุด รองลงมาคือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 102 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 67 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 65 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวน 58 จุด และ จังหวัดตากจำนวน 55 จุด

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200424.jpg

5_thai_20200424_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 23 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 40 จุด ลดลงจากเดิม 68 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 22 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 13 จุด และ พื้นที่เกษตร จำนวน 4 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 649จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 248 จุด รองลงมาคือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 161 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 138 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 86 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 84 จุด และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 72 จุด

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200423.jpg
 

v5_thai_20200423_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 22 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 108 จุด ลดลงจากเดิม 27 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 67 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 16 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 11 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 915จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 395 จุด รองลงมาคือพื้นที่เกษตร จำนวน 202 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 154 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดแพร่ จำนวน 100 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดตาก จำนวน 91 จุด และ จังหวัดเชียงราย จำนวน 81 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200422_0.jpg

v5_thai_20200422_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 21 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 135 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 58 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 70 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 25 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 20 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 811 จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 292 จุด รองลงมาคือพื้นที่เกษตร จำนวน 190 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 174 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดน่าน จำนวน 111 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดตาก จำนวน 73 จุด และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 56 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200421.jpg

 

v5_thai_20200421_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 20 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 77 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 31 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 29 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 27 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 11 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 691 จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 196 จุด รองลงมาคือพื้นที่เกษตร จำนวน 187 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 185 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดน่าน จำนวน 94 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 72 จุด และ จังหวัดตาก จำนวน 60 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200420.jpg

 

v5_thai_20200420_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 19 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 46 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 27 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 16 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ เขต สปก. ที่มีจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 10 จุด และ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 7 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 828 จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 318 จุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 198 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 177 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดน่าน จำนวน 149 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดตาก จำนวน 103 จุด และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 78 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200419.jpg

v5_thai_20200419_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 18 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 19 จุด ลดลงจากเดิม 12 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 9 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 9 จุด และ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 3 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 303 จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 106 จุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 82 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 70 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 61 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดน่าน จำนวน 54 จุด และ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 45 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200418.jpg

5_thai_20200418_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 17 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 31 จุด ลดลงจากเดิม 8 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 16 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 8 จุด และ พื้นที่เขต สปก.  จำนวน 3 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 561 จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 235 จุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 155 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 108 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดน่าน จำนวน 95 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 84 จุด และ จังหวัดตากกับแม่ฮ่องสอน จำนวน 74 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

 

5_thai_20200417_0.jpg

5_thai_20200417_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 16 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 39 จุด ลดลงจากเดิม 11 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 21 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และเขต สปก.ที่มีจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 5 จุด และ พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 4 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 393 จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 179 จุด รองลงมาคือพื้นที่เกษตร  จำนวน 86 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 73 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดน่าน จำนวน 64 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 59 จุด และ จังหวัดตาก จำนวน 51 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200416.jpg

 

v5_thai_20200416_0000.jpg

 

 

__________________________________________________________________

วันที่ 15 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 50 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 13 จุด

โดยพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 16 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 11 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 9 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 316 จุด
โดยพื้นที่เกษตร พบจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 110 จุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 72 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 67 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 37 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดตาก จำนวน 36 จุด และ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 29 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 

m5_thai_20200415.jpg

 

v5_thai_20200415_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

 


วันที่ 14 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 37 จุด ลดลงจากเดิม 13 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 19 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 14 จุด และ พื้นที่เกษตร จำนวน 2 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 702 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 416 จุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 163 จุด และพื้นที่เกษตรจำนวน 60 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดตาก จำนวน 195 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 167 จุด และ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 85 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

 

m5_thai_20200414.jpg

 

v5_thai_20200414_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 13 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 50 จุด ลดลงจากเดิม 39 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 22 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก. จำนวน 10 จุด และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 9 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 722 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 392 จุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 252 จุด และพื้นที่เกษตรจำนวน 38 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดตาก จำนวน 168 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 139 จุด และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 121 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200413.jpg

 

v5_thai_20200413_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 12 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 89 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 9 จุด

โดยพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 31 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 30 จุด และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 20 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1273 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 394 จุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 347 จุด และพื้นที่เกษตรจำนวน 316 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดตาก จำนวน 189 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 103 จุด และ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 88 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200412.jpg

 

v5_thai_20200412_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 11 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 80 จุด ลดลงจากเดิม 129 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 38 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 24 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 6 จุด ตามลำดับ.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1153 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 481 จุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 362 จุด และพื้นที่เกษตรจำนวน 202 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดตาก จำนวน 251 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 160 จุด และ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 155 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200411.jpg

 

v5_thai_20200411_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 10 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 209 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 122 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 71 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 63 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 43 จุด ตามลำดับ
.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 725 จุด โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 298 จุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 273 จุด และพื้นที่เกษตรจำนวน 92 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 179 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดตาก จำนวน 135 จุด และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 114 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200410.jpg

 

5_thai_20200410_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 9 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 87 จุด ลดลงจากเดิม 96 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 37 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 32 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 10 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1205 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์  พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 520 จุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 332 จุด และพื้นที่เกษตรจำนวน 202 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดตาก จำนวน 193 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 147 จุด และ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 138 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200409.jpg

v5_thai_20200409_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 8 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 183 จุด ลดลงจากเดิม 1 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 55 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 45 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 42 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1517 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์  พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 677 จุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 557 จุด และพื้นที่เกษตรจำนวน 156 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 315 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงราย จำนวน 225 จุด และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 192 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200408.jpg

 

v5_thai_20200408_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 7 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 184 จุด ลดลงจากเดิม 12 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 84 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 74 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 13 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1339 จุด
โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 495 จุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 473 จุด และพื้นที่เกษตรจำนวน 219 จุด ตามลำดับ
ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 267 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงราย จำนวน 211 จุด และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 157 จุด
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200407.jpg

v5_thai_20200407_0000.jpg

 

 

__________________________________________________________________

วันที่ 6 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 196 จุด ลดลงจากเดิม 88 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 84 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 61 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 26 จุด ตามลำดับขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1325 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 480 จุด รองลงมาคือป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 450 จุดและพื้นที่เกษตรจำนวน 240 จุด ตามลำดับ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 285 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 179 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 146 จุด ตามลำดับนอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200406.jpg

 

v5_thai_20200406_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 5 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 284 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 4 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 128 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 113 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 26 จุด ตามลำดับขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1804 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 718จุด รองลงมาคือป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 705 จุดและพื้นที่เกษตรจำนวน 228 จุด ตามลำดับ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 387 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 276 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 166 จุด ตามลำดับนอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m5_thai_20200405.jpg

v5_thai_20200405_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 4 เมษายน 2563

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 280 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 138 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 119 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 112 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 31 จุด ตามลำดับขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2958 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1383 จุด รองลงมาคือป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1090 จุดและพื้นที่เกษตรจำนวน 261 จุด ตามลำดับ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 575 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 420 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 346 จุด ตามลำดับนอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200404.jpg

5_thai_20200404_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 3 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 142 จุด ลดลงจากเดิม 183 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 72 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 49 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 15 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 3962 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 2165 จุด รองลงมาคือป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1291 จุด
และพื้นที่เกษตรจำนวน 237 จุด ตามลำดับ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 790 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงราย จำนวน 479 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 426 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200403_0.jpg

5_thai_20200403_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 2 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 325  จุด ลดลงจากเดิม 313 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 172 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 120 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 14 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 3531 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1734 จุด รองลงมาคือป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1210 จุด
และพื้นที่เกษตรจำนวน 314 จุด ตามลำดับ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 626 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 354 จุด และจังหวัดน่าน จำนวน 341จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

m5_thai_20200402.jpg

v5_thai_20200402_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 1 เมษายน 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 638 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 366 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 286 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 197 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 108 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 3347 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1657 จุด รองลงมาคือป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 834 จุด
และพื้นที่เกษตรจำนวน 489 จุด ตามลำดับ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 379 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดน่าน จำนวน 377 จุด และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 343 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200401.jpg

v5_thai_20200401_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 31 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 317 จุด ลดลงจากเดิม 4 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 202 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 70 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 17 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2705 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1312 จุด รองลงมาคือป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 630 จุด
และพื้นที่เกษตรจำนวน 441 จุด ตามลำดับ ซึ่งพบมากที่จังหวัดกาญจบบุรี จำนวน 284 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดน่าน จำนวน 280 จุด และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 247 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200331.jpg

5_thai_20200331_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 30 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 322 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 21 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 162 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 61 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 56 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 3175 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1641 จุด รองลงมาคือป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 776 จุด
และพื้นที่เกษตรจำนวน 415 จุด ตามลำดับ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 332 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 309 จุด และจังหวัดน่าน จำนวน 290 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

m5_thai_20200330.jpg

v5_thai_20200330_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 29 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 301 จุด ลดลงจากเดิม 150 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 213 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 73 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 5 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 4451 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 2541 จุด รองลงมาคือป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1131 จุด ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 518 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 495 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 411 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200329.jpg

 

v5_thai_20200329_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 28 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 460 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 177 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 226 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 133 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 53 จุด ตามลำดับ

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 3809 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 2100 จุด ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 377 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 307 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 275 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200328.jpg

 

5_thai_20200328_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 27 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 283 เพิ่มขึ้นจากเดิม 24 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 111 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จำนวน 85 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 52 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 3756 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1740 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1144 จุด และ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 624 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 430 จุด และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 295 จุด ตามลำดับ

 

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

viirs_1.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 26 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 259 เพิ่มขึ้นจากเดิม 189 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 116 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จำนวน 110 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 15 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2771 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1340 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 854 จุด และ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 762 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 438 จุด และจังหวัดเชียงราย จำนวน 301 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200326.jpg

 

v5_thai_20200326_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 25 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 70 จุดลดลงจากเดิม 138 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 28 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร
จำนวน 18 จุด และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 10 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1803 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 955 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 539 จุด
และ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 377 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 364 จุด และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 182 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200325.jpg

 

v5_thai_20200325_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 24 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 208 จุด

ลดลงจากเดิม 174 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 116 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 61 จุด และ พื้นที่เกษตรจำนวน 14 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2746 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1520 จุดรองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 649 จุด และ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 496 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 283 จุด และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 220 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200324.jpg

v5_thai_20200324_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 23 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 382 จุด

เพิ่มขึ้นจากเดิม 167 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 147 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 86 จุด
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 3194 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1827 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 890 จุด และ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 603 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 495 จุด และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 265 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200323.jpg

 

v5_thai_20200323_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 22 มีนาคม 2563

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 215 จุด

ลดลงจากเดิม 81 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 109 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 64 จุด

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2765 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1,290 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 629 จุด และ ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 504 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 284 จุด และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 189 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200322.jpg

 

5_thai_20200322_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 21 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 296 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 130 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 112 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 102 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 50 จุดตามลำดับ

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1868 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 778 จุด ซึ่งพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่อ

สอนจำนวน 180 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 130 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 113 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200321.jpg

5_thai_20200321_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 20 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 166 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 88 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 70 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 47 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 30 จุดตามลำดับ

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 829 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 436 จุด ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนจำนวน 99 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 77 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 46 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200320.jpg

5_thai_20200320_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 19 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 78 จุด ลดลงจากเดิม 224 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 25 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 22 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 17 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1394 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 648 จุด
ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 249 จุดรองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 194 จุด และจังหวัดเชียงราย จำนวน 120 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

 

m5_thai_20200319_1.jpg

v5_thai_20200319_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 18 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 302 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 235 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 102 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 90 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 66 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2231 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1069 จุด
ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 590 จุดรองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 469 จุด และจังหวัดเชียงราย จำนวน 196 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200318.jpg

v5_thai_20200318_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 17 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 67 จุด ลดลงจากเดิม 101 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 35 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 15 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 8 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1867 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 720 จุด
ซึ่งพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 509 จุดรองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 322 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 76 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200317.jpg

 

v5_thai_20200317_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 16 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 168 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 66 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 46 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 45จุดและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 40 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 740 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 273 จุด
ซึ่งพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 224 จุดรองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 138 จุด และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 36 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200316.jpg

v5_thai_20200316_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 15 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 102 จุด ลดลงจากเดิม 320 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 61 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 23 จุดและพื้นที่เกษตร จำนวน 9 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 997 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 510 จุด ซึ่งพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 196 จุดรองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 168 จุด
และจังหวัดตาก จำนวน 104 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200315.jpg

 

v5_thai_20200315_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 14 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 422 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 117 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 185 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 108 จุดและพื้นที่เกษตร จำนวน 74 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2465 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1233 จุด ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ 239 จุดรองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 225 จุด และจังหวัดตาก 198 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200314.jpg

 

5_thai_20200314_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 305 จุด ลดลงจากเดิม 147 จุด

 

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 165 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 80 จุดและพื้นที่เกษตร จำนวน 31 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 4912จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 2667 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 808 จุด
รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 618 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 319 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200313.jpg

5_thai_20200313_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 12 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 452 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 52 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 201 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 148 จุดและพื้นที่เกษตร จำนวน 55 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 4351จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 3651 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 675 จุด
รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 672 จุด และจังหวัดลำปาง จำนวน 236 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200312.jpg

5_thai_20200312_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 11 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 400 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 184 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 126 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร 111 จุด
และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 67 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 3651จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1766 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 502 จุด
รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 366 จุด และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 344 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200311.jpg

 

v5_thai_20200311_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 10 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 216 จุด ลดลงจากเดิม 445 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 114 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 46 จุด และพื้นที่เกษตร 24 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 687 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 380 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 จุด
รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 105 จุด และจังหวัดราชบุรี จำนวน 50 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

m5_thai_20200310.jpg

 

v5_thai_20200310_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 9 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 661จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 542 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 238 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 178 จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 119 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2283 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 804 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวน 283 จุด รองลงมาเป็น จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 240 จุด และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 121 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200309.jpg

v5_thai_20200309_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 8 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 119 จุด ลดลงจากเดิม 75 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 54 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 26 จุด และพื้นที่เกษตร 24 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1621 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 654 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 301 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเม่ฮ่องสอน จำนวน 196 จุด และจังหวัดลำปาง จำนวน 86 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200308.jpg

 

v5_thai_20200308_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 7 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 194 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 135 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 85 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 49 จุด และพื้นที่เกษตร 35 จุดตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1150 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 674 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 308 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเม่ฮ่องสอน จำนวน 291 จุด และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 88 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

modis_0.jpg

viirs_0.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 6 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 59 จุด ลดลงจากเดิม 23 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 34 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 14 จุด และพื้นที่เกษตร จำนวน 9 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 872จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 494 จุด 
ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 265 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเม่ฮ่องสอน จำนวน 213 จุด และ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 65 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200306.jpg

v5_thai_20200306_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 5 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 82 จุด ลดลงจากเดิม 2 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 36 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรจำนวน 24 จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 14 จุด ตามลำดับ

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 661 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 297 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 101 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเม่ฮ่องสอน จำนวน 99 จุด และ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 26 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200305.jpg

5_thai_20200305_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 4 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 84 จุด ลดลงจากเดิม 22 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 30 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรจำนวน 24 จุด และพื้นที่เขต สปก. จำนวน 14 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 516 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 165 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 85 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเม่ฮ่องสอน จำนวน 69 จุด และ จังหวัดพิจิตร,จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีจุดความร้อนเท่ากันที่ 26 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200304.jpg

v5_thai_20200304_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 3 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 106 จุด ลดลงจากเดิม 160 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 28 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรจำนวน 27 จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 26 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1148 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 509 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 204 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเม่ฮ่องสอน จำนวน 197 จุด และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 59 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200303.jpg

 

v5_thai_20200303_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 2 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม  266 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 126 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 72 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 62 จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 60 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2009 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 901 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 397 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 287 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 90 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

m5_thai_20200302.jpg

 

v5_thai_20200302_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 1 มีนาคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 140 จุด ลดลงจากเดิม 208 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความมากที่สุด จำนวน 46 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 29 จุด และพื้นที่เขต สปก. จำนวน 28 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1987 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 781 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 383 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 245 จุด และจังหวัดเพชรบูรณ์ 97 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

m5_thai_20200301.jpg

v5_thai_20200301_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 348 เพิ่มจากเดิมมากกว่า 210 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นเกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 99 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 77 จุด และพื้นที่เขต สปก. จำนวน 37 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1539 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 560 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 300 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 131 จุด และจังหวัดตาก 125 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200229.jpg

5_thai_20200229_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 129 ลดลงจากเดิมมากกว่า 54 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 59 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรจำนวน 25 จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 24 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1101 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 434 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 104 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดตาก จำนวน 80 จุด และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 76 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200228.jpg

v5_thai_20200228_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 183 ลดลงจากเดิมมากกว่า 120 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 57 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรจำนวน 47 จุด และเขตชุมชน จำนวน 29 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1176 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 897 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 178 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเลย จำนวน 152 จุด และจังหวัดชัยภูมิ 148 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200227.jpg

5_thai_20200227_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 305 ลดลงจากเดิม 65 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 141 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรจำนวน 87 จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 45 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 3169 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1558 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดอุทัยธานีจำนวน 276 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 245 จุด และจังหวัดเพชรบูรณ์ 242 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200226.jpg

5_thai_20200226_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 370 ลดลงจากเดิม 5 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 138 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร พบจุดความร้อน 87จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบจุดความ 56 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 3,254 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1,524 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดกาญจนบุรี 308 จุด รองลงมา คือ จังหวัดอุทัยธานี 211 จุด และจังหวัดเพชรบูรณ์ 197 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200225.jpg

v5_thai_20200225_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 375 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 74 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 143 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร พบจุดความร้อน 86จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบจุดความ 70 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2,488 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1,094 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดกาญจนบุรี 260 จุด รองลงมา คือ จังหวัดชัยภูมิ 152 จุด และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 147 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200224.jpg

v5_thai_20200224_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 301 จุด ลดลงจากเดิม 372 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 142 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบจุดความร้อน 54 จุด และพื้นที่เกษตร พบจุดความ 50 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2,409 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 856 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดกาญจนบุรี 280 จุด รองลงมา คือ จังหวัดตาก 131 จุด และจังหวัดเพชรบูรณ์ 113 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200223.jpg

v5_thai_20200223_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 673 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 189 จุด

โดยพื้นป่าอนุรักษณ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 240 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร  137 จุด และป่าสงวนแห่งชาติ 115 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2,713 จุด
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 1,151 จุด  พบมากที่จังหวัดกาญจนบุรี 287 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ 172 จุด  และ จังหวัดเพชรบูรณ์  171 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

08ab8c9e-a5d3-4448-b05e-3afc83b394ed.jpeg

d321f601-1051-4d4e-953c-8df68ad6bd23.jpeg

__________________________________________________________________

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 484 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 269 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 144 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 132 จุด และป่าสงวนแห่งชาติ 89 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1,107 จุด
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 516 จุด  พบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 166 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดกาญจนบุรี 97 จุด  และ จังหวัดตาก 89 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200220.jpg

v5_thai_20200220_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 215  จุด ลดลงจากเดิม 27 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด 64 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร และป่าสงวนแห่งชาติที่พบจุดความร้อนเท่ากัน คือ 46 จุด และพื้นที่เขต สปก. 37 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2,099 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 611 จุด  ซึ่งพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 163 จุด รองลงมา คือจังหวัดกาญจนบุรี 140 จุด  และ จังหวัดเลย 120 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200219.jpg

v5_thai_20200219_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 242 จุด ลดลงจากเดิม 127 จุด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 242 จุด ลดลงจากเดิม 127 จุด
จากสถานการณ์วานนี้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดพบทั้งสิ้น  78 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 62 จุด และ พื้นที่เกษตร 41 จุด ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากทางดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1,563 จุด โดยพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดคือป่าอนุรักษ์
พบจุดความร้อนมากสุดถึง 498 จุด พบมากสุดที่จังหวัดเลยถึง 111 จุด รองลงมา คือจังหวัดเพชรบูรณ์ 106 จุด  และ จังหวัดเชียงใหม่ 100 จุด ตามลำดับ นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m_5_thai_20200218.jpg

v5_thai_20200218_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 369 จุดเพิ่มขึ้นจากเดิม 75 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 123 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2317 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 961 จุด ซึ่งพบมากสุดที่จังหวัดเลย 279 จุด รองลงมา คือจังหวัดกาญจนบุรี 210 จุด  และ จังหวัดชัยภูมิ 148 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200217_0.jpg

 

v5_thai_20200217_0000_0.jpg

__________________________________________________________________

 

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม  294 จุด ลดลงจากเดิม 361 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 124 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามลำดับ
ซึ่งพบมากสุดที่จังหวัดเลย 38 จุด รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ 26 จุด และ จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200216.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 655 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 420 จุด

โดยพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 181 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามลำดับ

ซึ่งพบมากสุดที่จังหวัดนครราชสีมา 17 จุด รองลงมา คือจังหวัดชัยภูมิ 13 จุด  จังหวัดสระแก้วและสกลนคร 12 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

181ef863-410b-48e6-9ed3-147a7f52f53b.jpeg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 235 จุด ลดจากเดิม 182 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 62 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ พื้นที่เขตสปก. ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 3238จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 1284 จุด
ซึ่งพบมากสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 340 จุด รองลงมา คือจังหวัดอุทัยธานี 209 จุด  และ จังหวัดตาก 205 จุด ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

omdis.jpg

ewiiy.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 417 จุดเพิ่มขึ้นจากเดิม 244 จุด

โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 128 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และ พื้นที่เกษตรตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1688จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 613 จุด
ซึ่งพบมากสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 169 จุด รองลงมา คือจังหวัดตาก 154 จุด  และ จังหวัดเชียงใหม่ 151 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200213.jpg

v5_thai_20200213_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 173 จุด ลดลงจากเดิม 90 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 59 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และ ป่าสงวนแห่งชาติตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1110 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 329 จุด ซึ่งพบมากสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 84 จุด รองลงมา คือจังหวัดตาก 73 จุด  และ จังหวัดเพชรบูรณ์ 63  จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200212.jpg

v5_thai_20200212_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

 

 

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 263 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 119 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 79 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ ป่าอนุรักษ์ ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1161 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 359 จุด ซึ่งพบมากสุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 100 จุด รองลงมา คือจังหวัดตาก 99 จุด  และ จังหวัดเลย 79  จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ
สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200211.jpg

v5_thai_20200211_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 144 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 168 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 41 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ ป่าอนุรักษ์ ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1768 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 624 จุด
ซึ่งพบมากสุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 152 จุด รองลงมา คือจังหวัดกาญจนบุรี 146 จุด  และ จังหวัดตาก 113 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m_5_thai_20200210_0.jpg

v5_thai_20200210_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 312 จุด ลดลงจากเดิมกว่า 130 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 64 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และ พื้นที่เขต สปก. ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1720 จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 537 จุด ซึ่งพบมากสุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 162 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดขอนแก่น 114 จุด  และจังหวัดชัยภูมิ 99 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200209.jpg

v5_thai_20200209_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 312 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 209 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 119 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ เขต สปก. ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1581 จุด
โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 481 จุด ซึ่งพบมากสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี 127 จุด รองลงมา คือจังหวัดเชียงใหม่ 105 จุด  และ จังหวัดสกลนคร 80 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

m5_thai_20200208_0.jpg

v5_thai_20200208_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 103 จุด ลดลงจากเดิม 215 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด 32 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่เขต สปก. ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1,132 จุด โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 348 จุด
ซึ่งพบมากสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี 99  จุด รองลงมา คือจังหวัดตาก 77 จุด  และ จังหวัดเชียงใหม่ 74   จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

733cde31-6e9e-42c5-b3c7-e7aa2ddcd0f6.jpeg

a8311bc2-5fd0-43c1-bc5c-a7d2c7628591.jpeg

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 318 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 207 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 112 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ ป่าอนุรักษ์ ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 974 จุด โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 287 จุด
ซึ่งพบมากสุดที่จังหวัดตาก 83 จุด รองลงมา คือจังหวัดกาญจนบุรี 70 จุด  และ จังหวัดอุทัยธานี 57จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m_5_thai_20200206.jpg

v5_thai_20200206_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 111 จุด ลดลงจากเดิม 229 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ 34 จุด รองลงมาเป็น ป่าเขต สปก. และ ตามลำดับ พื้นที่ป่าอนุรักษ์

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1405 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 492 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดตาก 133 จุด รองลงมา คือจังหวัดอุทัยธานี 92 จุด  และ  จังหวัดเชียงใหม่ 86 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ
สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

m5_thai_20200205.jpg

v5_thai_20200205_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 340 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 192 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 100 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และ ป่าเขต สปก. ตามลำดับ

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1969 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 785 จุด
โดยพบมากสุดที่จังหวัดตาก 225 จุด รองลงมา คือจังหวัดเชียงใหม่ 120 จุด  และ  จังหวัดลำปาง จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีจุดความร้อนเท่ากัน คือ 113 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

m_5_thai_20200204.jpg

v5_thai_20200204_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 148จุด ลดลงจากเดิม 155 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 12 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าเขต สปก. และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1701 จุด
โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 527 จุด
โดยพบมากสุดที่จังหวัดตาก 137 จุด นครราชสีมา 104 จุด และจังหวัดเชียงใหม่ 100 จุด ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ
ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

modis_5_thai_20200203_0.jpg

v_5_thai_20200203_0000_0.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 279 จุด เพิ่มจากเดิม 99 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 114 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1108 จุด โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 380 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี 71 จุด จังหวัดตาก 61 จุด และจังหวัดชัยภูมิ 54 จุด ตามลำดับ นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
 

5_thai_20200202.jpg

5_thai_20200202_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 180 จุด ลดลงจากเดิม 665 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 83 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก. และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 921 จุด โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 255 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี 64 จุด จังหวัดกำแพงเพชร 55 จุด และจังหวัดตาก 52 จุด ตามลำดับ นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

76196.jpg

76197.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 845 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมมากว่า 542 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 333 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตร ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1053 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 362 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดตาก 81 จุด จังหวัดกาญจนบุรี/กำแพงเพชร/ อุตรดิตถ์ 53 จุด และจังหวัดชัยภูมิ 51 จุด ตามลำดับ นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

omdith.jpg

ewiiy.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 30 มกราคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 303 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมมากว่า 170 จุด

โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 95 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2291 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 997 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี 246 จุด ตาก 220 จุด และจังหวัดลำปาง 138 จุด ตามลำดับ นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200130.jpg

5_thai_20200130_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

วันที่ 29 มกราคม 2563

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 127 จุด ลดลงจากเดิมกว่า 430 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 42 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร และพื้นที่เขต สปก. ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2598 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 1118 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี 377 จุด ตาก 287 จุด และจังหวัดลำปาง 139 จุด ตามลำดับ นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200129.jpg

5_thai_20200129_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 28 มกราคม 2563
ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 565 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 300 จุด

โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 164 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตร ตามลำดับ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2349 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 1021 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี 377 จุด ตาก 258 จุด และจังหวัดลำปาง 152 จุด ตามลำดับ นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200128_0.jpg

5_thai_20200128_0000.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 27 มกราคม 2563

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 228 จุด ลดลงจากเดิม 304 จุด

พื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 82 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรและเขต สปก.
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2858 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 1303 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี 377 จุด ตาก 336 จุด และจังหวัดอุตรดิตถ์ 215 จุด ตามลำดับ นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200127.jpg

5_thai_20200127_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 25 มกราคม 2563

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 203 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 88 จุด

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 74 จุด  รองลงมาเป็นป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่เกษตร  ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 2264 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง  1037 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดตาก 213 จุด ลำปาง 194 จุด และจังหวัดเชียงใหม่  151 จุด ตามลำดับ  นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200125.jpg

5_thai_20200125_0000.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 24 มกราคม 2563

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 115 จุด ลดลงจากเดิม 80 จุด

ในวันนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 32 จุด  รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรและป่าสงวนแห่งชาติ  ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1294 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง  518 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดลำปาง  259 จุด ลำพูน 153 จุด และจังหวัดเชียงใหม่  143 จุด ตามลำดับ    นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200124.jpg

5_thai_20200124_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 23 มกราคม 2563

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 195 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 100 จุด

โดยพื้นที่เกษตรยังคงเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากสุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก.  และพื้นที่ป่าชุมชนตามลำดับ ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 1414 จุด โดยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากสุดถึง 394 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดลำปาง 159 จุด เชียงใหม่ 130 จุด และจังหวัดลำพูน 104 จุด  ตามลำดับ    นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200123.jpg

5_thai_20200123_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 22 มกราคม 2563

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 53 จุด ลดลงจากเดิม 250 จุด

โดยพื้นที่เกษตรยังคงเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากสุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก.  และพื้นที่ชุมชนตามลำดับ ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 807 จุด โดยพื้นที่เกษตรยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนสูงสุดเช่นเดียวกัน และมากถึง 290 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ 48 จุด ชัยภูมิ 46 จุด และจังหวัดตาก 44 จุด  ตามลำดับ    นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200122.jpg

5_thai_20200122_0000.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 21 มกราคม 2563

ข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ตรวจพบจุดความร้อนทั้งประเทศรวม 303 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 243 จุด

โดยพื้นที่เกษตรยังคงเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากสุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก.  และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามลำดับ ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 593 จุด โดยพื้นที่เกษตรยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนสูงสุดเช่นเดียวกัน และมากถึง 196 จุด โดยพบมากที่จังหวัด นครสวรรค์ 41 จุด เชียงใหม่ 30 จุดและ สกลนคร 29 จุด  ตามลำดับ    นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง   

ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200121_1.jpg

5_thai_20200121_0000.jpg

 

__________________________________________________________________
 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
วันที่ 20 มกราคม 2563
พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 60 จุด ลดลงจากเดิม 277 จุด

สาเหตุอันเนื่องมากมีฝนตกลงมาในบางพื้นที่โดยพื้นที่เกษตรยังคงเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากสุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก. และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามลำดับ

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200120.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
วันที่ 19 มกราคม 2563
พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 337 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 204 จุด

โดยพื้นที่เกษตรยังคงเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากสุดถึง 112 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก.  และพื้นที่ป่าอนุรักษ์
นอกจากนี้ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับดีไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200119.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
วันที่ 18 มกราคม 2563
พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 133 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 37 จุด

โดยพื้นที่เกษตรยังคงเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก.  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ
นอกจากนี้ จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

60800.jpg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

วันที่ 17 มกราคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 181 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 55 จุด

โดยพื้นที่เกษตรยังคงเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับดีไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

s_24010778.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
วันที่ 16 มกราคม 2563
พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 126 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย

โดยพื้นที่เกษตรยังคงเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่ในเขต สปก. และพื้นที่ชุมชนอื่นๆ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับดีไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200116.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
วันที่ 15 มกราคม 2563
พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 97 จุด ลดลงจากเดิม 112 จุด

โดยพื้นที่เกษตรยังคงเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่ในเขต สปก. และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามลำดับ จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบด้วยเช่นกัน ตั้งแต่ระดับดีไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200115.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

วันที่ 14 มกราคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 209 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง 161 จุด

จะเห็นได้ว่าพื้นที่เกษตรยังคงเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่ในเขต สปก. และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามลำดับ นอกจากนี้จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200114.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

วันที่ 13 มกราคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 48 จุด ลดลงจากเดิมมากถึง 379 จุด

อาจเนื่องด้วยหลายพื้นที่มีฝนตกลงมา โดยเฉพาะวานนี้ในเขตพื้นที่เกษตรลดลงอย่างมากเหลือเพียง 14 จุดเท่านั้น แต่เขต สปก. กลับเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุด มากถึง 15 จุดด้วยกัน นอกจากนี้แล้วจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็ลดลงมากเช่นกันทั้งในประเทศกัมพูชา พม่า เวียดนาม และลาว

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

5_thai_20200113.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

วันที่ 12 มกราคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 427 จุด ลดลงจากเดิม 300 จุด

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เกษตร  ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามลำดับ ขณะเดียวกันจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยพบจุดความร้อนทั้งในประเทศกัมพูชา พม่า เวียดนาม และลาว
ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200112.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

วันที่ 11 มกราคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 79 จุด ลดลงจากเดิม 165 จุด

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เกษตร  ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่เขต สปก. และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามลำดับ ขณะเดียวกันจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยพบจุดความร้อนทั้งในประเทศกัมพูชา พม่า เวียดนาม และลาว
ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

50501.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

วันที่ 10 มกราคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 244 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 100 จุด

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เกษตร และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด ขณะเดียวกันจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยพบจุดความร้อนทั้งในประเทศกัมพูชา พม่า เวียดนาม และลาว

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200110.jpg

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
วันที่ 9 มกราคม 2563
พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 126 จุด ลดลงจากเดิมเพียงเล็กน้อย

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เกษตร และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด ขณะเดียวกันจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยพบจุดความร้อนทั้งในประเทศกัมพูชา พม่า เวียดนาม และลาว

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200109.jpg

__________________________________________________________________

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
วันที่ 8 มกราคม 2563
พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 174 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เกษตร พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ในเขต สปก. ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด ขณะเดียวกันจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยพบจุดความร้อนทั้งในประเทศกัมพูชา พม่า เวียดนาม และลาว

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200108.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
วันที่ 7 มกราคม 2563
พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 166 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 100 จุด

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เกษตร และพื้นที่ในเขต สปก. ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด ขณะเดียวกันจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยพบจุดความร้อนทั้งในประเทศกัมพูชา พม่า เวียดนาม และลาว

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200107.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
วันที่ 6 มกราคม 2563
พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 64 จุด ลดลงจากเดิม กว่า 200 จุด

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เกษตร และพื้นที่ในเขต สปก. ขณะเดียวกันจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยพบจุดความร้อนทั้งในประเทศกัมพูชา พม่า เวียดนาม และลาว

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200106.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
วันที่ 5 มกราคม 2563
พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 294 จุด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า 150 จุด

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เกษตร เช่น พื้นที่ปลูกข้าว ข้าวโพด ข้าวไร่ หรือ พืชล้มลุกอื่นๆ เป็นต้น รวมไปถึงพื้นที่ในเขต สปก. ขณะเดียวกันจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบจุดความร้อนในประเทศกัมพูชามากถึง 1348 จุด  เวียดนาม 61 จุด ลาว 56 จุด และประเทศพม่า 39 จุด  ซึ่งอาจจะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200105.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
วันที่ 4 มกราคม 2563
พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 63 จุด ซึ่งลดลงจากเดิม

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เกษตร และพื้นที่เขต สปก.ในขณะที่จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็มีให้เห็นเช่นกัน โดยเฉพาะกัมพูชา 204 จุด พม่า 25 จุด ลาว 9 จุด และเวียดนาม 7 จุด

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200104.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS
วันที่ 3 มกราคม 2563
พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 217 จุด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดินกว่า 100 จุด

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เกษตร และพื้นที่เขต สปก.ในขณะที่จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็มีให้เห็นเช่นกัน โดยเฉพาะกัมพูชา 262 จุด พม่า 26 จุด ลาว 21 จุด และเวียดนาม 11 จุด

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200103.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

วันที่ 2 มกราคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 50 จุด กระจายอยู่ทั่วไป

โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่เกษตร 29 จุด พื้นที่เขต สปก. 9 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 5 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5 จุด  และเขตชุมชน 2 จุด  ในขณะที่จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็มีให้เห็นเช่นกัน โดยเฉพาะกัมพูชา 333 จุด ลาว 25 จุด เวียดนาม17 จุด และประเทศพม่า 10 จุด 

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200102.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

วันที่ 1 มกราคม 2563 

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ทั้งประเทศรวม 134 จุด กระจายอยู่ทั่วไป

โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่เกษตร 59 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 24 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16 จุด พื้นที่เขต สปก. 14 จุด เขตชุมชน 14 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 7 จุด ในขณะที่จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านก็มีให้เห็นเช่นกัน โดยเฉพาะกัมพูชา 368 จุด พม่า 70 จุด เวียดนาม 6 จุด ลาว 4 จุด และประเทศมาเลเซีย 2 จุด

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

5_thai_20200101.jpg

 

__________________________________________________________________