• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2019 ถึง 22 ธ.ค. 2019