• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Gistda ร่วมกับบริษัทพันธมิตรเอกชนผลักดันพัฒนาและยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace

Gistda ร่วมกับบริษัทพันธมิตรเอกชนผลักดันพัฒนาและยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace

ในวันพุธ ที่ 18 ธ.ค. พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้ต้อนรับคณะจากบริษัท Dassault system และ sigma solution ในการเยี่ยมชมสถานที่ และหารือในการสนับสนุนหลักสูตร Airbus Academy ทางด้าน Engineer Software มุ่งเน้นผู้ประกอบการ Aerospace ในประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ก็จะช่วยให้เกิดการลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospaceได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อผลักดันและพัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย

Tags: