• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2019 ถึง 05 ม.ค. 2020