• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 13 ม.ค. 2020 ถึง 19 ม.ค. 2020