• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2020 ถึง 26 ม.ค. 2020