• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63017407535 ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. 2563 - 3 ก.พ. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63017407535 ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. 2563 - 3 ก.พ. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,700,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ