• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab of GISTDA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63017452194 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 2563 - 4 ก.พ. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 5 ก.พ. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab of GISTDA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63017452194 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 2563 - 4 ก.พ. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 5 ก.พ. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab of GISTDA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ