• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 17 ก.พ. 2020 ถึง 23 ก.พ. 2020