• ภาษาไทย
  • English

จ้างผลิตหนังสือ 9 ปี เพื่อก้าวต่อ GISTDA Foresight โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างผลิตหนังสือ 9 ปี เพื่อก้าวต่อ GISTDA Foresight โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างผลิตหนังสือ 9 ปี เพื่อก้าวต่อ GISTDA Foresight งบประมาณ 256,414.80 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/02/2020

ประเภทของประกาศ