• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ตัวแทนทีมวิศวกรดาวเทียมไทย ประกอบแท่นสำหรับกล้องสำรวจภูมิประเทศความละเอียดสูง ในดาวเทียม THEOS2 Smallsat

ตัวแทนทีมวิศวกรดาวเทียมไทย ประกอบแท่นสำหรับกล้องสำรวจภูมิประเทศความละเอียดสูง ในดาวเทียม THEOS2 Smallsat

นายธนานิติ พรหมวงศา วิศวกรระบบกล้องสำรวจ และ นายอธิภัทร วรรธอนันตชัย วิศวกรโครงสร้างดาวเทียม สองตัวแทนวิศวกรจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกันประกอบชุดอุปกรณ์พิเศษ สำหรับการประกอบระบบกล้องสำรวจของดาวเทียม THEOS-2 Smallsat โดยในระบบกล้องจะประกอบไปด้วย ระบบเซนเซอร์รับภาพและประมวลผลเบื้องต้น, ชิ้นเลนส์ 3 ชั้น, กระจกรับภาพ 2 ชิ้น, และลำกล้องคาร์บอนไฟเบอร์ โดยทุกขั้นตอนการประกอบจะเกิดขึ้นในห้องแลปจำกัดจำนวนอนุภาค (Optical clean room) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพภาพถ่าย

ทั้งนี้ดาวเทียม THEOS-2 Smallsat เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ THEOS2 ที่มีเป้าหมายเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ โดย ณ ปัจจุบัน มีวิศวกรตัวแทนชาวไทยกว่า 20 คน เข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมสำรวจภูมิประเทศ THEOS-2 Smallsat ณ Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) เมือง กิลด์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร

Tags: