• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

"ภาพถ่ายสวยๆจากดวงตาแห่งอวกาศ"

"ภาพถ่ายสวยๆจากดวงตาแห่งอวกาศ"

 

ภาพที่ 9 : ทุ่งกุลาร้องไห้

ทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) ในระดับสากล โดยเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ มีพื้นที่ปลูกข้าวเป็นลูกคลื่น สูง ต่ำ สลับกัน เป็นดินร่วนปนทราย ในดินมีธาตุโซเดียมและซิลิกา มีความอุดมสมบูรณต่ำ การเพาะปลูกข้าวขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ลักษณะสภาพภูมิประเทศที่มีความเค็มในดิน ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลไทยร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลีย ส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญในการพลิกผืนดินที่ไร้ประโยชน์ให้สามารถทำประโยชน์ได้ด้วยการทำถนน สร้างอ่างเก็บน้ำที่มีอย่างเหลือเฟือในฤดูฝน ขุดคลอง ผันน้ำเข้าสู่คลองซอย ผืนดินที่แห้งแล้งสีน้ำตาลก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม เต็มไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร ทุ่งกุลาร้องไห้ จึงถูกเรียกใหม่เป็น ทุ่งกุลาสดใส

ข้อมูลภาพดาวเทียม: GEOEYE – 1
พิกัด 15.538046, 103.622056
แหล่งดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ(Link):    https://bit.ly/3k4Ijxb
เจอกันอีกครั้งวันที่ 20 พฤศจิกายน 2020 นี้ ... ด้วยรักจาก สทอภ. ตลอด 20 ปี
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #ทุ่งกุลาร้องไห้  #mhesi #อว

thungkulaarngaih_-_20_pii.jpg
 

__________________________________________________________________________________

ภาพที่ 8 : เนินนางพญา

เนินนางพญานับว่าเป็นจุดชมวิวสวยที่สุดในภาคตะวันออก และได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็น Dream Destinations นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว ในด้านของวิชาการ สถานที่แห่งนี้ยังมีลักษณะทางกายภาพที่น่าศึกษาของการเกิดและวิวัฒนาการของพื้นที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาต่าง ๆ รวมถึงการกัดเซาะ เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล โดยมีการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันและปรับภูมิทัศน์ จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีผู้คนแห่แหนมาพักผ่อนหย่อนใจ ณ ที่แห่งนี้ เป็นจำนวนมาก
 ข้อมูลภาพดาวเทียม: ไทยโชต
 พิกัด 12.592194, 101.881199
แหล่งดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ(Link):    https://bit.ly/2FAbCIM
เจอกันอีกครั้งวันที่ 20 ตุลาคม 2020 นี้ ... ด้วยรักจาก สทอภ. ตลอด 20 ปี 
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #เนินนางพญา #จันทบุรี #mhesi #อว

119992891_10158385986106265_1514880777156305614_o.jpg

__________________________________________________________________________________

ภาพที่ 7 : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง: ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อันเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการพัฒนาชายฝั่งภาคตะวันออกและยังเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เปรียบเสมือนประตูทองของการอุตสาหกรรมไทยสู่ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 200 กว่าโรงงาน  

ข้อมูลภาพดาวเทียม : WorldView-3

พิกัด: 13.076323, 100.907400

สำหรับภาพสวยๆ ในพื้นที่ใด สามารถติดตามได้อีกครั้งวันที่ 20 กันยายน 2020 นี้

Download : https://bit.ly/345EaDX

nikhmutsaahkrrmaehlmchbang_20_pii.jpg

 

__________________________________________________________________________________

 

ภาพที่ 6 : อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีอายุกว่า 400 ปี กรุงศรีอยุธยามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง กฎหมาย การศาล ระบบสังคม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ประณีตศิลป์ ภาษาวรรณกรรม นาฏดุริยางค์ศิลป์ และศิลปะวิทยาการทุกแขนงที่คนไทยในอาณาจักรอยุธยาสั่งสมไว้ นั้น โดยข้อมูลภาพดาวเทียมได้ปรากฏหลักฐานจากภาพมุมสูง ทางโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  อันทรงคุณค่า ตามการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ควรค่าแก่การ
สืบทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบต่อไป

พิกัด : 14.349544, 100.560645
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#เราจึงมอบความรู้สึกดีๆด้วยภาพถ่ายอันทรงคุณค่าให้กับสมาชิกแฟนเพจทุกท่าน
#ภาพถ่ายจากดวงตาแห่งอวกาศ
#ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ความหลากหลายทางกายภาพของประเทศไทยกว่า20ภาพ
#เพื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างยั่งยืน
#ทุกวันที่20ตลอดปี2020ภาพสวยๆจากดวงตาแห่งอวกาศจะส่งถึงมือคุณ

สำหรับภาพสวยๆ ในพื้นที่ใด สามารถติดตามได้ อีกครั้งในวันที่ 20 สิงหาคม 2020 
Download: https://bit.ly/30wTupJ

uthyaanprawatisaastrphrankhrsriiyuthyaa_-_20_pii.jpg

 

__________________________________________________________________________________


ภาพที่ 5 แก่งกระจาน

แก่งกระจาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของหวัดเพชรบุรี และได้รับอิทธิพลจากพายุและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักและมีน้ำไหลลงสู่เขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุและคาดการณ์ว่าจะล้น ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้นำข้อมูลใช้ประโยชน์ต่อไป
พิกัด : 12.908347, 99.601379
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#เราจึงมอบความรู้สึกดีๆด้วยภาพถ่ายอันทรงคุณค่าให้กับสมาชิกแฟนเพจทุกท่าน
#ภาพถ่ายจากดวงตาแห่งอวกาศ
#ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ความหลากหลายทางกายภาพของประเทศไทยกว่า20ภาพ
#เพื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างยั่งยืน
#ทุกวันที่20ตลอดปี2020ภาพสวยๆจากดวงตาแห่งอวกาศจะส่งถึงมือคุณ

สำหรับภาพสวยๆ ในพื้นที่ใด สามารถติดตามได้ อีกครั้งในวันที่ 20 มิถุนายน 2563
Download: https://bit.ly/3g8SrCP

 

unnamed_1.jpg

ภาพที่ 4 : Royal Park Rajapruek อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย
ด้วยลักษณะที่ตั้งและภูมิประเทศที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เหมาะในการจัดเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
พิกัด: 18.750469, 98.923927

#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#เราจึงมอบความรู้สึกดีๆด้วยภาพถ่ายอันทรงคุณค่าให้กับสมาชิกแฟนเพจทุกท่าน
#ภาพถ่ายจากดวงตาแห่งอวกาศ
#ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ความหลากหลายทางกายภาพของประเทศไทยกว่า20ภาพ
#เพื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างยั่งยืน
#ทุกวันที่20ตลอดปี2020ภาพสวยๆจากดวงตาแห่งอวกาศจะส่งถึงมือคุณ

สำหรับภาพสวยๆ ในพื้นที่ใด สามารถติดตามได้ อีกครั้งในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูล
Airbus Defence and Space
#จิสด้า #GISTDA
ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับฟรีได้แล้ววันนี้ที่: https://bit.ly/2Z696Bk

hnaaaerk_20_pii.jpg

 

________________________________________________________

 

ภาพที่ 3 : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#เราจึงมอบความรู้สึกดีๆด้วยภาพถ่ายอันทรงคุณค่าให้กับสมาชิกแฟนเพจทุกท่าน
#ภาพถ่ายจากดวงตาแห่งอวกาศ
#ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ความหลากหลายทางกายภาพของประเทศไทยกว่า20ภาพ
#เพื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างยั่งยืน
#ทุกวันที่20ตลอดปี2020ภาพสวยๆจากดวงตาแห่งอวกาศจะส่งถึงมือคุณ
#ภาพที่ 3 จากดาวเทียม ไทยโชต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
#จิสด้า #GISTDA
***ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับฟรีได้แล้ววันนี้ที่: https://bit.ly/3aND0xe

uthyaanaehngchaati_ekhaaaihy_-_20_pii.jpg

________________________________________________________

ภาพที่ 2 : บริเวณอ่าวมาหยา

#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#เราจึงมอบความรู้สึกดีๆด้วยภาพถ่ายอันทรงคุณค่าให้กับสมาชิกแฟนเพจทุกท่าน
#ภาพถ่ายจากดวงตาแห่งอวกาศ
#ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ความหลากหลายทางกายภาพของประเทศไทยกว่า20ภาพ
#เพื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างยั่งยืน
#ทุกวันที่20ตลอดปี2020ภาพสวยๆจากดวงตาแห่งอวกาศจะส่งถึงมือคุณ
#ภาพที่ 2 จากดาวเทียม PLEIADES บริเวณอ่าวมาหยา
#จิสด้า #GISTDA
***ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับฟรีได้แล้ววันนี้ที่: http://bit.ly/2WkffbR

aawmaahyaa.jpg

________________________________________________________


ภาพที่ 1 : บริเวณพื้นที่เขายายเที่ยง

#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#เราจึงมอบความรู้สึกดีๆด้วยภาพถ่ายอันทรงคุณค่าให้กับสมาชิกแฟนเพจทุกท่าน
#ภาพถ่ายจากดวงตาแห่งอวกาศ
#ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ความหลากหลายทางกายภาพของประเทศไทยกว่า20ภาพ
#เพื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างยั่งยืน
#ทุกวันที่20ตลอดปี2020ภาพสวยๆจากดวงตาแห่งอวกาศจะส่งถึงมือคุณ
#ภาพที่1จากดาวเทียมไทยโชตบริเวณเขายายเที่ยง
#จิสด้า #GISTDA
***ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับฟรีได้แล้ววันนี้ที่:   http://bit.ly/32bBu4S

ekhaayaayethiiyng_-_20_pii.jpg

วันที่ของประกาศ: 
พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020
หมวดหมู่ของประกาศ: