• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

พื้นที่เผาไหม้ เทือกเขาบรรทัด

พื้นที่เผาไหม้ เทือกเขาบรรทัด

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม sentinel-2 ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ชี้ให้เห็นพื้นที่เผาไหม้บริเวณเทือกเขาบรรทัด ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 5,600 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตประเทศไทย 1,600 ไร่ และในเขตประเทศกัมพูชา 4,000 ไร่ จากภาพจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดตราดและพื้นที่ใกล้เคียง ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันไฟที่เกิดขึ้นจากไฟป่าที่พัดจากทางตะวันออกเฉียงเหนือไปทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดตราด
สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้พบว่าหลายพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ไฟดับแล้วกว่า 2,500 ไร่ (สีชมพู) ส่วนอีก 3,100 ไร่ ยังคงเป็นพื้นที่ที่กำลังเกิดการเผาไหม้อยู่ (สีเหลือง) ครับ
ทั้งนี้ ข้อมูลจุดความร้อน หรือ Hotspot จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (จุดสีแดง) แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวการเผาไหม้ในพื้นที่และช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

phuuenthiiephaaaihm_23022020_edit-01.jpg