• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 16 มี.ค. 2020 ถึง 22 มี.ค. 2020