• ภาษาไทย
  • English

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ สังกัด ฝ่ายผลิตและคลังข้อมูลมาตรฐาน สำนักปฏิบัติการดาวเทียม จำนวน 1 อัตรา