• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 23 มี.ค. 2020 ถึง 29 มี.ค. 2020