• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 30 มี.ค. 2020 ถึง 05 เม.ย. 2020