• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 13 เม.ย. 2020 ถึง 19 เม.ย. 2020