• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 20 เม.ย. 2020 ถึง 26 เม.ย. 2020