• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม “จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม”

กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม “จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม”

วันที่ 24 เมษายน 2563 นางสาวสุกันยา อินทร์สวาท รก.หน.ฝพท. เป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่ สทอภ. มอบเงินสมทบทุน เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เป็นซึ่งโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก F3 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโรงพยาบาลฯได้รับมอบหมายให้ ปรับบริการมารับดูแลเฉพาะผู้ป่วย COVID–19 ที่อาการไม่รุนแรงและช่วยเหลือตัวเองได้