• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 11 พ.ค. 2020 ถึง 17 พ.ค. 2020