• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 18 พ.ค. 2020 ถึง 24 พ.ค. 2020