• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 25 พ.ค. 2020 ถึง 31 พ.ค. 2020