• ภาษาไทย
  • English

จ้างเปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ที่หมดอายุการใช้งานจัดแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ที่หมดอายุการใช้งานจัดแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/05/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ