• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดนิทรรศการบนที่สูงและอุปกรณ์เฉพาะทางภายใน Space Inspirium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดนิทรรศการบนที่สูงและอุปกรณ์เฉพาะทางภายใน Space Inspirium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/05/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ