• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน พ.ค.63)

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน พ.ค.63)

news2020-17.png

 

สรุปข่าวเดือน พฤษภาคม 63 รวมทั้งหมด ...123.. ครั้ง แบ่งเป็น

 

1. ประเด็นทางสังคมและทรัพยากร จำนวน 107  ครั้ง

2. ประเด็นเกษตรเชิงพื้นที่ จำนวน - ครั้ง

3. ประเด็นทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอวกาศ จำนวน  -  ครั้ง

4. ประเด็นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศ จำนวน  16  ครั้ง

5. ประเด็นการศึกษาและเยาวชน จำนวน - ครั้ง

 

ประกอบด้วย ...
1.โครงการคืนผืนป่า ( 30 สื่อ)
โทรทัศน์
ช่อง 7 https://www.bugaboo.tv/watch/495869
ช่อง 3 https://ch3plus.com/news/category/186013

วิทยุ
FM 92.5 https://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=5EB0C2631

หนังสือพิมพ์
1 พ.ค.63 นสพ.มติชน (กรอบบ่าย)
1 พ.ค.63 นสพ.ไทยรัฐ
4 พ.ค.63 นสพ.ข่าวสด กรอบบ่าย
4 พ.ค.63 นสพ.ข่าวสด
5 พ.ค.63 นพส.กรุงเทพธุรกิจ
5 พ.ค.63 นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JXSnueTTLpbm1Wno7abFiBzPp-Ot...

ออนไลน์
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878640?utm_source=category&ut...
https://mgronline.com/science/detail/9630000045811
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2166294
https://news1live.com/detail/9630000045811
https://bit.ly/3evNzqu
https://www.bugaboo.tv/watch/495869
https://www.sanook.com/money/757707/
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200502112222515
https://siammenews.com/5536/
https://www.prachachat.net/economy/news-459042
http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG2005021...
https://ch3plus.com/news/category/186013
http://www.puckwarn.com/archives/15600
http://www.powertimeonline.com/index.php/component/multicontent_client/s...
https://bit.ly/3guHnAV
https://www.thebestcenter.com/?p=73030
https://www.brighttv.co.th/news/social/jobs-covid19-thailand
https://bit.ly/3cb2EMj
https://bit.ly/2ZPc39Y
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878917
http://www.buraphanews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=233...

2.ผักตบชวา ( 54 สื่อ)
โทรทัศน์
ช่อง PPTV  https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8... เวลา 2.37 นาที
ช่อง 5 https://www.youtube.com/watch?v=ePzGdpMOJK8
ช่อง TNN  https://www.youtube.com/watch?v=BaUhtRKIEQU
ช่อง NBT  https://www.youtube.com/watch?v=g-3CqgBNSA0 
ช่อง ThaiPBS  https://www.youtube.com/watch?v=zdBH2WRP_xc
หนังสือพิมพ์
4 พ.ค.63 นสพ.ไทยรัฐกรอบบ่าย
4 พ.ค.63 นสพ.ไทยรัฐ
21 พ.ค.63 นสพ.ข่าวสด
21 พ.ค.63 นสพ.มติชน
22 พ.ค.63 นสพ.ข่าวสด กรอบบ่าย
26 พ.ค.63 นสพ.เดลินิวส์ กรอบ่าย
27 พ.ค.63 นสพ.เดลินิวส์ กรอบบ่าย
27 พ.ค.63 นสพ.สยามรัฐ
27 พ.ค.63 นสพ.เดลินิวส์

ออนไลน์
https://www.thairath.co.th/news/politic/1848794
https://www.thaipost.net/main/detail/66433
https://www.naewna.com/local/493909
https://siamrath.co.th/n/156618
https://bit.ly/2XEXPWt
https://www.banmuang.co.th/news/politic/192985
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4163770
https://www.matichon.co.th/politics/news_2193834
https://www.newtv.co.th/news/56408
https://mgronline.com/news1/detail/9630000052585
https://www.mcot.net/viewtna/5ec4b77ae3f8e40aef43e3b8
https://www.facebook.com/watch/?v=811293659401785
https://www.nationtv.tv/main/content/378777495/
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200520115910465
https://mgronline.com/politics/detail/9630000052554
https://bit.ly/3dfIzpt
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8...
https://www.youtube.com/watch?v=lrjEaIlShDM
https://www.plewseengern.com/palangpracharat-34/?fbclid=IwAR1sy_pjbOR_JF...
https://www.siameagle.com/0167-2/
https://www.youtube.com/watch?v=ePzGdpMOJK8
https://www.youtube.com/watch?v=N3WtsH0V6VM
https://www.youtube.com/watch?v=BaUhtRKIEQU
https://www.nationweekend.com/content/politics/11160
https://www.youtube.com/watch?v=g-3CqgBNSA0
https://www.posttoday.com/social/local/624052
https://siamrath.co.th/n/156970
https://www.thansettakij.com/content/435282
https://www.js100.com/en/site/news/view/87577
https://www.prachachat.net/economy/news-467307
https://www.dailynews.co.th/politics/775725
http://www.opt-news.com/news/10971
https://mgronline.com/science/detail/9630000053416
https://bit.ly/2ZOXcfQ
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2197578
https://www.youtube.com/watch?v=zdBH2WRP_xc
https://www.facebook.com/311725700037/posts/10163796963895038/
https://bit.ly/3ck2tPa
https://mgronline.com/business/detail/9630000053951
http://oknation.nationtv.tv/blog/jackkie101/2020/05/29/entry-1

3.เฟชชิลล์ ( 1 สื่อ)
หนังสือพิมพ์
1 พ.ค.63 นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JXSnueTTLpbm1Wno7abFiBzPp-Ot...

4.วิเคราะห์ยางพารา ( 3 สื่อ)
หนังสือพิมพ์
5 พ.ค.63 นสพ.แนวหน้า
28 พ.ค.63 นสพ.ไทยรัฐ กรอบบ่าย

ออนไลน์
https://www.naewna.com/local/490686

5.Hotspot ( 13 สื่อ)
ออนไลน์
https://www.onbnews.today/post/27307
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200508143902439
https://region3.prd.go.th/topic/news/8553
https://bit.ly/3dk7992
https://www.onbnews.today/post/27562
https://www.talknewsonline.com/230259/
https://www.youtube.com/watch?v=rWvMVAYtLyE
https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/4463327307026088
http://newweb.mnre.go.th/th/news/detail/60889
https://bit.ly/2zx9Vco
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881307?utm_source=category&ut...
https://www.thaipr.net/general/1011210
https://www.youtube.com/watch?v=lb5A0NDPGXk

6.ประกันภัยข้าวนาปี ( 5 สื่อ)
ออนไลน์
https://siamrath.co.th/n/153721
https://www.wealthplustoday.com/post/_tgia-smart-farmers-08052020
https://www.prachachat.net/finance/news-461523
https://www.thunhoon.com/article/222119
https://www.innnews.co.th/social/news_668239/

7.Astrolab ( 17 สื่อ)
หนังสือพิมพ์
12 พ.ค.63 นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
13 พ.ค.63 นสพ.เดลินิวส์
13 พ.ค.63 นสพ.เดลินิวส์ กรอบบ่าย
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JXSnueTTLpbm1Wno7abFiBzPp-Ot...

ออนไลน์
https://www.tcijthai.com/news/2020/5/current/10360
http://oknation.nationtv.tv/blog/jackkie101/2020/05/08/entry-1
https://siamrath.co.th/n/153702
https://www.facebook.com/135581466507019/posts/3074911299240673/
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2176583
https://bit.ly/2AfYeqm
https://ngthai.com/news-activity/29222/astrolab/
https://mgronline.com/science/detail/9630000048350
https://www.dailynews.co.th/it/773434
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200510102345982
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880009
http://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1252456
https://bit.ly/3et5I8g
https://www.tcijthai.com/news/2020/25/current/10360