• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 15 มิ.ย. 2020 ถึง 21 มิ.ย. 2020