• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2020 ถึง 28 มิ.ย. 2020