• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ทำไมประเทศไทยจึงต้องมีกฎหมายอวกาศ..ตอนที่ 1/2

ทำไมประเทศไทยจึงต้องมีกฎหมายอวกาศ..ตอนที่ 1/2

14135683605_a5650500d5_b.jpg

 

ในอวกาศ เรามีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ต้องเรียนรู้กัน ทำการวิจัย ทดลองต่างๆ หรือแม้แต่กระทั่งส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลก ล้วนแต่เป็นภารกิจที่สำคัญทั้งสิ้นต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างว่า หากแต่ละประเทศดำเนินการกิจกรรมด้านอวกาศโดยหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตนและใช้วิธีการต่างๆเพื่อช่วงชิงในการการเป็นประเทศมหาอำนาจหรือพื้นที่ในห้วงอวกาศ ความวุ่นวายและผลกระทบต่อโลก รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินจะต้องตามมาอย่างแน่นอน วันนี้แอดมินชวนคุย...เรื่องกฎหมายอวกาศกันครับ อยากจะให้ทุกท่านรู้จักกับกฎหมายด้านอวกาศกันมากขึ้นว่าแท้จริงแล้ว กฎหมายอวกาศคืออะไร ?
.
กฎหมายอวกาศ เป็นกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ (Public international law) มีลักษณะเป็นกลุ่มกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นกฎหมายผูกพันรัฐในทางปฏิสัมพันธ์กับรัฐอื่นหลายประเทศ (Multilateral) ในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น ความสัมพันธ์ทางการทูต สงคราม  สิทธิมนุษยชน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาธารณะ ซึ่งตรงข้ามกับกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ (private international law) ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นกฎหมายเพื่อการระงับกรณีพิพาทระหว่างปัจเจกบุคคลในระดับระหว่างประเทศ เช่น ระหว่างคู่กรณีจากสองประเทศที่มีระบบกฎหมายต่างกัน
.
ปัจจุบันกฎหมายอวกาศ มีทั้งสิ้น 5 ฉบับ ได้แก่
 สนธิสัญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินกิจการของรัฐในการสำรวจและการใช้อวกาศภายนอก รวมทั้งดวงจันทร์และเทหะในท้องฟ้าอื่น ๆ ค.ศ. 1967
(Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies หรือ “Outer Space Treaty”)
 ความตกลงว่าด้วยการช่วยชีวิตนักอวกาศ การส่งคืนนักอวกาศและการคืนวัตถุที่ส่งออกไปในอวกาศภายนอก ค.ศ. 1968
(Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space หรือ “Rescue Agreement”)
 อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดระหว่างประเทศสำหรับความเสียหายที่เกิดจากวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1972
(Convention on International Liability for Damages Caused by Space Objects หรือ “Liability Convention”)
 อนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1975
(Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space หรือ "Registration Convention")
 ความตกลงว่าด้วยกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์และเทหะในท้องฟ้าอื่น ค.ศ. 1979
(Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies หรือ "Moon Agreement")
.
เป็นไงกันบ้างครับ วันนี้เรื่องกฎหมายอวกาศ เรื่องน่ารู้อีก 1 เรื่องคงทำให้ทุกท่านเข้าใจบทบาทของภารกิจนี้มากขึ้น แต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ แอดมินจะนำสาระความรู้ในเรื่องนี้ มาบอกเล่าในตอนที่ 2/2 กันนะครับ อย่าลืมติดตาม...แล้วพบกันครับ  

ขอบคุณข้อมูล
นายต่อวงศ์ อยู่ยอด นักวิเทศสัมพันธ์ จากจิสด้า
#gistda #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #กฎหมายอวกาศ #เรื่องน่ารู้