• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ทำไมประเทศไทยจึงต้องมีกฎหมายอวกาศ ตอนที่..2/2

ทำไมประเทศไทยจึงต้องมีกฎหมายอวกาศ ตอนที่..2/2

104494549_10158127319566265_1586382019811337382_o.jpg

 

ในตอนที่ 1/2 แอดมินชวนคุยในเรื่องกฎหมายอวกาศคืออะไร? กันไปแล้ว วันนี้เราจะมาคุยกันต่อว่าทำไมประเทศไทยจึงต้องมีกฎหมายอวกาศ ซึ่งสาเหตุที่ต้องมีกฎหมายอวกาศ เนื่องจากห้วงอวกาศถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของมวลมนุษย์ชาติ ดังนั้น สหประชาติ (United Nations - UN) จึงสร้างกฎเกณฑ์หลักสากลเพื่อใช้กำกับและส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศระหว่างประเทศต่างๆนั่นเองครับ
.
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายอวกาศภายในประเทศ (National Space Law) โดยตรงที่รับผิดชอบกำกับและดูแลกิจการอวกาศไทยนะครับ หากประเทศไทยมีกฎหมายอวกาศ จะทำให้มีกลไกเพื่อรองรับการเข้าร่วมใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศของประเทศที่สอดคล้องกับหลักสากลตามสหประชาชาติกำหนด อาทิเช่น การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ (space object register) การจัดการและช่วยเหลืออุบัติเหตุทางอวกาศ การควบคุมและจัดการเกี่ยวกับขยะและมลพิษในอวกาศ เป็นต้น
.
ปัจจุบัน ในระหว่างที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายอวกาศภายในประเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่รับจดแจ้งวัตถุอวกาศ และแจ้งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานไปยังสหประชาชาติเพื่อจดทะเบียนวัตถุอวกาศของประเทศไทย โดยประโยชน์ของการจดทะเบียนวัตถุอวกาศ ได้แก่  วัตถุอวกาศไทยที่ได้รับการจดทะเบียน จะได้รับการรับรองจากสหประชาชาติ ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์ต่าง ๆ ประเทศไทยสามารถอ้างสิทธิ์ไล่เบี้ยรับผิดต่อความเสียหาย ในกรณีวัตถุอวกาศได้รับความเสียหายจากการชนกับวัตถุอวกาศของประเทศอื่น  หรือหากเกิดเหตุวัตถุอวกาศไทยร่วงตกลงในพื้นที่ของประเทศอื่น  ประเทศไทยจะได้รับความช่วยเหลือในการส่งคืนวัตถุอวกาศนั้น  ตามหลักสากลระหว่างประเทศของสหประชาชาติ
.
ในอวกาศมีโอกาสจริงๆ...  โอกาสที่จะทำอะไรได้มากมาย ฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศโดยมีกฎหมายอวกาศควบคุมจะทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด รู้เข้า รู้เรา เข้าใจกฎเกณฑ์ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย แค่นี้มวลมนุษยชาติก็จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป .... ต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้น รอติดตามนะครับ  จากใจ แอดมิน
.
ขอบคุณข้อมูล
นายต่อวงศ์ อยู่ยอด นักวิเทศสัมพันธ์ จากจิสด้า
#gistda #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #กฎหมายอวกาศ #เรื่องน่ารู้...