• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Secure World Foundation (SWF) เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ส่งเรียงความด้านความยั่งยืนของอวกาศ (space sustainability)

Secure World Foundation (SWF) เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ส่งเรียงความด้านความยั่งยืนของอวกาศ (space sustainability)

Secure World Foundation (SWF) เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ส่งเรียงความด้านความยั่งยืนของอวกาศ (space sustainability) ชิงเงินรางวัล 500 ดอลลาร์

unnamed_2.jpg

Secure World Foundation (SWF) มีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความท้าทายด้านความยั่งยืนของอวกาศ (space sustainability) และได้จัดการแข่งขันเพื่อโปรโมทแนวคิดและเพิ่มการมีส่วนร่วมของเยาวชน เรียงความที่ได้รับคัดเลือก 5 อันดับแรกจะได้รับการตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์ของการประชุม ‘Summit for Space Sustainability’ และผู้เขียนจะได้รับเงินรางวัล 500 ดอลลาร์

หัวข้อที่กำหนด
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมไปถึงหน่วยงานรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนวิทยาศาสตร์) ควรจะลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มดาวเทียมซึ่งส่งผลต่อการศึกษาดาราศาสตร์ได้อย่างไร?
ควรทำอย่างไรให้มุมมองจากภาคเอกชนสามารถแสดงออกได้มากขึ้นในที่ประชุมพหุหาคีที่เกี่ยวกับอวกาศ เช่น United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space หรือ Group on Earth Observations?
2. สหรัฐอเมริกาจะเข้าถึงการมีส่วนร่วมกับจีนในด้านอวกาศในอนาคตได้อย่างไร? อะไรเป็นผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินการเช่นนั้น?
3. รัฐบาลควรกำหนดให้มีใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการดาวเทียมหรือไม่?
4. อะไรคือสิ่งที่สามารถทำได้ในการจูงใจให้รัฐบาลต่างๆ กำจัดขยะอวกาศที่เกิดขึ้น?
เรียงความควรมีความยาว 1,000 - 1,250 คำ เป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้แข่งขันสามารถเลือก 1 ใน 5 หัวข้อที่ระบุด้านบน สามารถส่งได้ 1 เรียงความความต่อหนึ่งท่าน (เกณฑ์การตัดสินระบุด้านล่าง)


หมดเขตการส่งเรียงความ: วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 11:59 PM EST (UTC -4)

**********

The Secure World Foundation is excited to announce a student essay competition in conjunction with our 2nd Summit for Space Sustainability.
SWF is dedicated to encouraging the next generation of space professionals to address the challenges of space sustainability and is hosting this competition as a way of promoting ideas and participation from students. The top five essays will be published on the Summit for Space Sustainability website, and these authors will be acknowledged during the Summit and will each receive a $500 prize.
Essay Topic Options

1. How should stakeholders (including governments, industry, and the scientific community) mitigate the potential impact of large satellite constellations on astronomy?

2. How can private sector perspectives be better represented in space-related multilateral fora such as the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space or the Group on Earth Observations?

3. How should the United States approach future space engagement with China? What are the possible benefits and risks in doing so?

4. Should governments create a “license to drive” for satellite operators?

5. What can be done to incentivize governments to clean up existing orbital debris?

Contest Rules

• Sponsor: This contest is sponsored by Secure World Foundation, located at 525 Zang St Suite D, Broomfield, CO 80021.

• Length: Essays should be at least 1,000 words but should not exceed 1,250 words. All entries must be in English.

• Topics: Entrants should select one of the five essay topic options above as a prompt.

• Deadline: 11:59 PM EST (UTC -4) Sunday, August 2, 2020.

• Eligibility: Must be enrolled in an undergraduate or graduate program at an accredited or internationally recognized university. PhD candidates are not eligible.

• Number of Entries: Limit one entry per person.

• Notification: Winners will be notified by email prior to September 9, 2020.

• Judging: A panel of judges from the Secure World Foundation will score each paper on the following criteria:

              o Topical relevance (Does the essay address one of the five essay prompts and demonstrate an understanding of the topic?): 25%

              o Quality of analysis (Is the essay well-reasoned with good supporting examples or evidence?): 25%

              o Originality (Does the essay provide a novel or fresh perspective on the topic?): 25%

              o Form, style, and mechanics (Does the essay conform to rules of the written language and communicate clearly and effectively?): 25%

• Submission: All entries must be received via the submission at
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2l2XB2-yEJaMDPxK22QRdgg8CrYpu...
For further information or questions, please contact Project Manager Josh Wolny at jwolny@swfound.org.

วันที่ของประกาศ: 
พุธ, 1 กรกฎาคม 2020
หมวดหมู่ของประกาศ: