• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2020 ถึง 19 ก.ค. 2020