• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 20 ก.ค. 2020 ถึง 26 ก.ค. 2020