• ภาษาไทย
  • English

ประชุมหารือ ความคืบหน้าระบบความมั่นคงภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

ประชุมหารือ ความคืบหน้าระบบความมั่นคงภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น.
ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมหารือ ความคืบหน้าระบบความมั่นคงภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ณ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี พลโท เดชา  พลสุวรรณ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ให้เกียรติต้อนรับและเป็นประธานร่วมในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมฯ ดังกล่าว แจ้งสถานภาพของระบบความมั่นคงที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงการส่งมอบระบบและอุปกรณ์ต่อไป

Tags: