• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 27 ก.ค. 2020 ถึง 02 ส.ค. 2020