• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

GISTDA ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คนใหม่

congra.jpg

 

วันที่ของประกาศ: 
พฤหัสบดี, 6 สิงหาคม 2020
หมวดหมู่ของประกาศ: