• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดาวเทียมที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ระบบ THEOS-2 เป็นแบบไหน ?

ดาวเทียมที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ระบบ THEOS-2 เป็นแบบไหน ?

1597318984809.jpg

 

อย่างที่ได้รับรู้กันว่า โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ THEOS-2 ไม่ใช่แค่การจัดหาดาวเทียมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อการปฏิรูประบบตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่ของประเทศ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศของเรา

แต่ว่า......การดำเนินโครงการนี้ก็ได้ดาวเทียมมาไม่ใช่หรอ ?

วันนี้ แอดมินจะพาไปดูว่า โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ THEOS-2 จะได้ดาวเทียมแบบไหนกันบ้างนะ ไปดูกัน
สิ่งสำคัญอันหนึ่งสำหรับการดำเนินโครงการก็คือ การสร้างดาวเทียม และระบบภาคพื้นดิน เพื่อเป็นการรองรับดาวเทียมจำนวน 2 ดวงที่จะได้จากการดำเนินโครงการนี้

ดาวเทียมดวงที่ 1 เรียกว่า “ดาวเทียมหลัก” Main satellite เป็นดาวเทียมที่สามารถถ่ายภาพรายละเอียดสูง 50 เซนติเมตร เป็นดาวเทียมปฏิบัติการ เพื่อการใช้งานด้านการติดตามพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานด้านความมั่นคง และการบริหารจัดการเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ในภาวะวิกฤต ดาวเทียมดวงนี้สร้างโดยบริษัท AIRBUS

ดาวเทียมดวงที่ 2 มีชื่อเรียกว่า “ดาวเทียมเล็ก” Small satellite หรือ SmallSAT เป็นดาวเทียมดวงเล็กที่มีขนาด 100 กิโลกรัม เป็นดาวเทียมที่ใช้งานได้เหมือนดาวเทียมหลัก แต่มีรายละเอียดที่ 2 เมตร และยังสามารถติดตามอากาศยานและเรือ (ที่มีระบบติดตาม) ได้ เมื่ออยู่ในทัศนวิสัย ดาวเทียมเล็กถือเป็นดาวเทียมที่จะพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยในการสร้างดาวเทียมด้วยตนเอง และสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาชิ้นส่วนดาวเทียม และที่สำคัญไปกว่านั้น ก็คือ เพื่อให้บุคลากรของไทยมีความรู้ความสามารถในการออกแบบ พัฒนา ประกอบ ทดสอบ ดาวเทียมได้เองอีกด้วย

ส่วนความคืบหน้าในการพัฒนาของดาวเทียมทั้ง 2 ดวงจะเป็นอย่างไร แอดมินและทีมงานจะคอย Up date ให้ทุกคนได้รู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ที่ปรึกษา จิสด้า

#spacetechnology
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#จิสด้า
#gistda