• ภาษาไทย
  • English

แผนการปฎิบัติงาน/ผลการปฎิบัติงาน

แผนการปฎิบัติงาน/ผลการปฎิบัติงาน

แผนปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

 

แผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

แผนความต่อเนื่อง

แผนความต่อเนื่อง ประจำปี 2559

แผนความต่อเนื่อง ประจำปี 2556

 

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและแผนปฏิบัติการป้องกันและพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนคุณธรรมรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและพฤติมิชอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานและสรุปผลด้านการเงิน

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินงานของและการเงิน สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 3)

รายงานผลการดำเนินงานของและการเงิน สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลการดำเนินงานของและการเงิน สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3)

รายงานผลการดำเนินงานของและการเงิน สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปผลการดำเนินงานและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2557

สรุปผลการดำเนินงานและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

สรุปผลด้านการเงิน

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2556

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2557

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2561