• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย หารือแนวทางความร่วมมือกับ GISTDA

เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย หารือแนวทางความร่วมมือกับ GISTDA

29 ก.ย. 2563 H.E. Mr. Fernando Quirós (เฟรนันโด กิโรส) เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Minister Carmen Azurin (การ์เมน อาซูริน) อัครราชทูต ได้เข้าหารือกับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ. โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ สทอภ. นายทรงศัก สายเชื้อ ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของ สทอภ. และเจ้าหน้าที่ สทอภ. ให้การต้อนรับและการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเปรูในครั้งนี้ด้วย

เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมคารวะว่า เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจอวกาศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์อวกาศเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู อีกด้วย ในโอกาสนี้ ดร.ปกรณ์ ได้หารือและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญและมีความสนใจร่วมกัน อาทิ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง สทอภ. และ CONIDA ประเทศเปรู โอกาสในการร่วมพัฒนาดาวเทียมในอนาคต รวมถึงโอกาสในการลงทุนด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศยานในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ สทอภ. มีบทบาทในการคัดสรรผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อรับการสนับสนุนจาก BOI เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการหารือกันถึงแผนความร่วมมือด้านอวกาศที่จะดำเนินการภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย

การพบปะหารือกันในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้เสริมสร้างความร่วมมือกันในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป