• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ภารกิจสำคัญของ Hayabusa 2

ภารกิจสำคัญของ Hayabusa 2

Gallery

ภารกิจของ ยาน Hayabusa 2 ในครั้งนี้มีการพัฒนาต่อมาจาก ยาน Hayabusa 1 เมื่อปี 2003 และได้ประสบความสำเร็จในการสำรวจดาวเคราะห์น้อย 25143 Itokawa ซึ่งได้ส่งตัวอย่างที่เก็บจากดาวเคราะห์น้อยกลับสู่โลกเมื่อปี 2010 ที่ผ่านมา และนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีการเก็บตัวอย่างวัตถุบนดาวเคราะห์น้อยกลับมายังโลก
        แล้ววันนี้ก็มาถึง ภารกิจแรกของยาน Hayabusa 2 ขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)  ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2014 โดยใช้จรวดขนส่ง H-IIA จากศูนย์อวกาศ Tanegashima Space Center ซึ่งนับเวลาถึงปัจจุบันนี้ได้เกือบ 6 ปีแล้ว ที่ยาน Hayabusa 2 ได้ออกเดินทางจากโลกไปอวกาศด้วยระยะทางกว่า 3,100 ล้านกิโลเมตร และในที่สุดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2018 ยาน Hayabusa 2 ได้เดินทางไปถึงดาวเคราะห์น้อย 162173 ริวกุ (Ryugu) โดยรักษาระยะห่างไว้ที่ 20 กม. เพื่อทำการสำรวจและศึกษาพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 ยาน Hayabusa 2 ได้ทำการเก็บตัวอย่างพื้นผิวดาวเคราะห์ริวกุครั้งที่ 1 โดยการลดระดับความสูงลง แล้วยิงกระสุนแทนทาลัมขนาด 5 กรัม ด้วยความเร็ว 300 เมตร/วินาที ลงไปที่พื้นผิวของดาวเคราะห์ ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของวัสดุที่พื้นผิวซึ่งจะถูกเก็บตัวอย่างด้วยอุปกรณ์พิเศษของยาน หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2019 ยาน Hayabusa 2 ได้ทำการเก็บตัวอย่างพื้นผิวครั้งที่ 2 ด้วยการปล่อยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Small Carry-on Impactor (SCI) เพื่อสร้างหลุมลึกที่ผิวของดาวเคราะห์ หลังจากนั้น ยาน Hayabusa 2 จะเคลื่อนตัวไปหลบในระยะที่ปลอดภัยจากเศษวัสดุที่อาจจะกระจายออกมา ภายหลังจากแยกตัว 40 นาที SCI จะทำการจุดระเบิดเพื่อขับเคลื่อนตัวเองที่มีมวลขนาด 4.5 กก. (ภายใน SCI บรรจุก้อนทองแดงขนาด 2.5 กก. เอาไว้) ลงไปสร้างหลุมลึกที่พื้นผิวขนาดกว้าง 10 เมตร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการเปิดพื้นผิวเพื่อการสำรวจแร่ธาตุในยุคเริ่มต้นของดาวเคราะห์น้อยริวกุที่ถูกปิดซ่อนเอาไว้ภายใต้พื้นผิว หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2019 ยาน Hayabusa 2 ได้ลดระดับความสูงลงไปในหลุมลึกที่สร้างขึ้นและเก็บตัวอย่างวัสดุที่เชื่อว่าเป็นแร่ธาตุในยุคแรกเริ่มของดาวเคราะห์น้อยริวกุได้สำเร็จ

หลังจากเก็บข้อมูลได้แล้ว จะส่งกลับมาที่โลก ภายในปี 2020 นี้ แต่จะกลับมาลงที่ประเทศไหนรอติดตามกันนะครับ

Cr. Jaxa bangkok office และคุณดิศพัฒน์ สวัสดิ์สุขิตกุล  นักยุทธศาสตร์ จาก GISTDA