• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

12 ปีไทยโชต แสงแห่งภูมิสารสนเทศไทย…ที่ส่งต่อไปไม่สิ้นสุด

12 ปีไทยโชต แสงแห่งภูมิสารสนเทศไทย…ที่ส่งต่อไปไม่สิ้นสุด

Gallery

12 ปีไทยโชต
แสงแห่งภูมิสารสนเทศไทย…ที่ส่งต่อไปไม่สิ้นสุด

          ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ประเทศไทยส่งดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนอวกาศที่สูงจากพื้นโลกกว่า 800 กิโลเมตร ทำหน้าที่เก็บข้อมูลภาพถ่ายร่วมกับดาวเทียมดวงอื่น ๆ จากทั่วโลก ได้ข้อมูลมหาศาลอันเป็นประโยชน์แก่คนทุกชนชั้น ทุกอาชีพ เรียกว่า “ข้อมูลภูมิสารสนเทศ” ข้อมูลที่มากขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราก็จะยิ่งสามารถเฝ้าระวังและหาหนทางแก้ไขปัญหาในยามวิกฤติได้ดีขึ้น และที่สำคัญเราจะเห็นโอกาสในการพัฒนาประเทศที่กว้างขึ้นเช่นกัน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยว่า “ไทยโชต” (Thaichote) หมายความว่า "ดาวเทียมที่ทำให้ประเทศไทยรุ่งเรือง"  ผ่านมายาวนานกว่า 12 ปี แสงโชติช่วงแห่งเทคโนโลยีอวกาศนี้ได้ส่งคุณค่าอเนกอนันต์มาสู่วิถีชีวิตของคนไทย สมนามอันเป็นเหมือนปณิธานประจำใจตลอดภารกิจอันยาวนานของไทยโชต
  
          วันนี้ไทยโชตยังคงปฏิบัติหน้าที่ในอวกาศอย่างหนักหน่วง แม้บางครั้งจะเผลอหลับไหลไปบ้าง แต่เมื่อตื่นขึ้นมาก็พร้อมทำหน้าที่ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ
ไม่รู้ว่าวันไหนและเมื่อใดที่แสงสว่างดวงนี้จะดับลง ขอให้ทุกคนรู้ว่าไทยโชตจะส่งต่อแสงโชติช่วงสู่ THEOS-2 เพื่อสานต่อปณิธานด้วยพลังของบุคลากรคุณภาพและเทคโนโลยีอัจฉริยะขั้นสูง ดาวเทียมในอวกาศจะปฏิบัติภารกิจเพื่อเราทุกคน สายตาจากอวกาศจะส่งคุณค่ากลับมาดูแลคุณภาพชีวิตของเรา ตลอดจนส่งต่อการพัฒนาสู่ลูกหลานของเราอย่างไม่สิ้นสุด...

#12ปีไทยโชต #Thaichote #GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #อว #mhesi #อวกาศ