• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563  อาจารย์และนักศึกษา จาก  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่ โดยมี นางธัญวรัตม์ อนันต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากร  เกี่ยวกับ การบริการข้อมูลจากดาวเทียม และ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ สทอภ. การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่แบบอัตโนมัติ และ หัวข้อเรื่อง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud & Colocation เพื่อการบริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่น้อง ๆ นักศึกษา เป็นอย่างมากเพราะตรงกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่