• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาจ้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ใช้ข้อมูล สทอภ. ประจำปี 2558 (รับซอง 7-17 พ.ย. 2557 เวลา 9.00-16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ใช้ข้อมูล สทอภ. ประจำปี 2558 (รับซอง 7-17 พ.ย. 2557 เวลา 9.00-16.30 น.)

ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง สอบราคาจ้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ใช้ข้อมูล สทอภ. ประจำปี 2558
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
19/11/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
03/12/2014

ประเภทของประกาศ