• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการให้บริการภายใน Space Inspirium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการให้บริการภายใน Space Inspirium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
26/10/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ