• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 214,600.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/11/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ