• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สถานการณ์ ไฟป่าหมอกควัน ปี64

สถานการณ์ ไฟป่าหมอกควัน ปี64

banner_fire_2021-07_0.png

ติดตามจุดความร้อน ไฟป่า และ หมอกควันภาคเหนือ

ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม  Terra และ Aqua ของระบบ MODIS

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

________________________________________

วันที่ 6 มกราคม 2564

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 2 จุด
โดยพบจุดความร้อนที่จังหวัดเชียงราย 1 จุด และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 จุด 

9_prov_20210106.jpg

________________________________________

วันที่ 5 มกราคม 2564

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 35 จุด
โดยพบจุดความร้อนที่จังหวัดเชียงใหม่ 9 จุด เชียงราย 8 จุด ลำปาง 8 จุด พะเยา 4 จุด ตาก 4 จุด แม่ฮ่องสอน 1 จุด และจังหวัดน่าน 1 จุด

9_prov_20210105.jpg

________________________________________

วันที่ 4 มกราคม 2564

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 6 จุด
โดยพบจุดความร้อนที่จังหวัดเชียงราย 2 จุด เชียงใหม่ 2 จุด ตาก 1 จุด และจังหวัดลำปาง 1 จุด 

9_prov_20210104.jpg

________________________________________

วันที่ 3 มกราคม 2564

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 11 จุด
โดยพบจุดความร้อนที่จังหวัดเชียงราย 3 จุด แม่ฮ่องสอน 3 จุด พะเยา 2 จุด เชียงใหม่ 2 จุด และจังหวัดตาก 1 จุด 

9_prov_20210103.jpg

________________________________________

วันที่ 2 มกราคม 2564

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 3 จุด
โดยพบจุดความร้อนที่จังหวัดลำปาง 3จุด และจังหวัดเชียงราย 1 จุด   

9_prov_20210102.jpg

________________________________________

วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ไม่พบจุดความร้อน

28.jpg

________________________________________

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 17 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 5 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 3 จุด   จังหวัดน่าน 3 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 จุด และที่จังหวัดตาก พะเยา แพร่ ลำพูน พบจุดความร้อนเท่ากัน 1 จุด 

27.jpg

________________________________________

วันที่ 26 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 5 จุด
โดยพบที่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 จุด

26.jpg

 

________________________________________

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 18 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 6 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 จุด  จังหวัดเชียงใหม่ 3 จุด จังหวัดพะเยา 2 จุด   จังหวัดลำปาง 2 จุด  และ จังหวัดแพร่ 1 จุด

25.jpg

 

________________________________________

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 9 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดตาก 3 จุด จังหัดเชียงราย 2จุด จังหวัดเชียงใหม่2 จุด และจังหวัดพะเยา 2จุด

24.jpg

 

 

________________________________________

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 4 จุด
โดยพบที่ จังหวัดเชียงใหม่  จุด

23.jpg

________________________________________

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 32 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 13 จุด จังหวัดลำปาง 9 จุด จังหวัดพะเยา 6 จุด  จังหวัดแพร่ 3 จุด และ จังหวัดเชียงใหม่ 1 จุด

22.jpg

________________________________________

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 1 จุด
โดยพบที่จังหวัดเชียงราย 1 จุด 

21.jpg

________________________________________

วันที่ 20 ธันวาคม 2563

ไม่พบจุดความร้อน

20.jpg

________________________________________

วันที่ 19 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 2 จุด
โดยพบที่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 จุด และ จังหวัดตากก 1 จุด

19.jpg

________________________________________

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 14 จุด
โดยพบมากที่ จังหวัดเชียงราย 7 จุด จังหวัดพะเยา 3 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 2 จุด และ จังหวัดลำปาง 2 จุด

18.jpg

________________________________________

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 13 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 8 จุด จังหวัดพะเยา 3 จุดและ จังหวัดน่าน 2 จุด

17.jpg

________________________________________

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 4 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 2 จุด จังหวัดพะเยา 1 จุดและ จังหวัดน่าน 1 จุด

16.jpg

________________________________________

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 17 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 10 จุด  จังหวัดเชียงใหม่ 4 จุด และ จังหวัดพะเยา 3 จุด

15.jpg

________________________________________

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 1 จุด
โดยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 จุด

14.jpg

________________________________________

วันที่ 13 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 27 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 10 จุด   จังหวัดพะเยา 7 จุด  จังหวัดเชียงใหม่ 4 จุด จังหวัดน่าน 3 จุด จังหวัดลำปาง 2 จุด และ จังหวัดตาก 1 จุด 

13.jpg

________________________________________

วันที่ 12 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 3 จุด
โดยพบมากที่ จังหวัดเชียงราย 3 จุด  

12.jpg

________________________________________

วันที่ 11 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 22 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 12 จุด   จังหวัดเชียงใหม่ 3 จุด จังหวัดพะเยา 3 จุด  จังหวัดแพร่ 2 จุด จังหวัดตาก 1 จุด และ จังหวัดลำปาง 1 จุด

11.jpg

________________________________________

วันที่ 10 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 3 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 3 จุด 

10.jpg

________________________________________

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 11 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 8 จุด จังหวัดเชียงราย 2 จุด และ จังหวัดเชียงใหม่ 1 จุด

09.jpg

________________________________________

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 11 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 6 จุด จังหวัดเชียงราย 3 จุด และที่จังหวัดน่าน แพร่ จุดความร้อนเท่ากัน 1 จุด

08.jpg

________________________________________

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 5 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 3 จุด พบที่จังหวัดเชียงราย และน่าน จุดความร้อนเท่ากัน 1 จุด   

07.jpg

________________________________________

วันที่ 6 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 30 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 11 จุด จังหวัดเชียงราย 8 จุด  ที่จังหวัดตาก น่าน แพร่ พบจุดความร้อนเท่ากันที่ 3 จุด และที่จังหวัดเชียงใหม่ 2 จุด  

06.jpg

 

________________________________________

วันที่ 5 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 2 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 2 จุด

05.jpg

 

________________________________________

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 9 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา พบจุดความร้อนเท่ากัน  3 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 2 จุด และที่จังหวัดตาก 1 จุด  

04.jpg

________________________________________

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 4 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 4 จุด 

03.jpg

________________________________________

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 15 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 6 จุด จังหวัดเชียงราย 5 จุด จังหวัดตาก 2 จุด และที่จังหวัดแพร่ กับ ลำปาง พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 1 จุด

02.jpg

________________________________________

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot  ภาคเหนือตอนบน รวม 13 จุด
โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 10 จุด และที่จังหวัดเชียงราย 3 จุด

01.jpg