• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สถานการณ์ PM2.5 ปี64

สถานการณ์ PM2.5 ปี64

banner_fire_2021-08_0.png

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

________________________________________

17 มกราคม 2564
ช่วงสายพบคุณภาพอากาศมีผลต่อสุขภาพ

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับมีผลต่อสุขภาพ (สีแดง) ในจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร  อุทัยธานี ชัยนาท และสุพรรณบุรี รองลงมาพบในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ ลำปาง แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ในส่วนคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) พบการกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งประเทศ และพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ สุรินทร์ ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ และตรัง
โดยในช่วงนี้สภาพอากาศที่มีลมกำลังอ่อนจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อากาศปิด (อินเวอร์ชั่น) สังเกตเห็นได้ถึงสภาวะลมสงบหรือลมอ่อน ซึ่งจะทำให้ฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศไม่สามารถระบายได้และเกิดการสะสมในอากาศจะทำให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น

ในส่วนของข้อมูลจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในช่วงเวลาเดียวกัน พบค่าคุณภาพอากาศที่อยู่ระดับที่ “เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพ” (สีส้ม) ในภาคเหนือตอนล่างลงมาจนถึงภาคกลาง ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในขณะที่ภาคเหนือคุณภาพอากาศดี(สีฟ้า)ในหลายพื้นที่

ทั้งนี้ผลการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5  จากดาวเทียมระบบModis และดาวเทียมHimawari มีความแตกต่างกันในบางพื้นที่   เนื่องจากความแตกต่างของรายละเอียดดาวเทียมและปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าฝุ่นPM2.5นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20210117_1107.jpg

pm25_himawari_20210115_1100-02.jpg

 

________________________________________

 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari)
ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พบคุณภาพอากาศของประเทศไทย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. โดยส่วนใหญ่ในวันนี้อยู่ระดับที่ “เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพ” (สีส้ม) โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง ภาคตะวันตกและภาคใต้ที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพในบางจังหวัดส่วนบริเวณภาคเหนือบางพื้นที่พบคุณภาพอากาศปานกลางถึงดี (เหลือง-เขียว-ฟ้า)  ประกอบกับช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนทำให้ฝุ่นละอองมีการสะสมเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ในด้านการติดตามสถานการณ์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) GISTDA และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการติดตามสถานการณ์ให้ครอบคลุมแบบรายชั่วโมง เพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปบริหารจัดการต่อไป

_pm-01.jpg

________________________________________

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari)

ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

PM 2.5 กำลังกลับมา หลายพื้นที่ควรเฝ้าระวัง..!!

พบคุณภาพอากาศของประเทศไทย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. โดยส่วนใหญ่ในวันนี้อยู่ระดับที่ “เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพ” โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมด (สีส้ม) ในขณะที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้บางพื้นที่พบคุณภาพอากาศปานกลางถึงดี (เหลือง-เขียว-ฟ้า) อยู่บ้าง ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมา รวมถึงสภาพอากาศปิด ลมสงบ และมีการเผาในที่โล่ง (พื้นที่เกษตรกรรม) ทำให้ฝุ่นละอองไม่กระจายตัวเกิดการสะสมในอากาศ อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ออกจากบ้านไปไหนมาไหน อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด19 และฝุ่นละอองกันด้วยนะครับ

ทั้งนี้ในด้านการติดตามสถานการณ์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) GISTDA ได้เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการติดตามสถานการณ์ให้ครอบคลุมแบบรายชั่วโมง เพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปบริหารจัดการต่อไป

#gistda #จิสด้า  #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm2.5  #ควัน  #หมอกควัน

pm25_himawari_20210115_1300.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
15 มกราคม 2564

PM 2.5 ช่วงสาย ๆ วันนี้ ส่วนใหญ่คุณภาพอากาศปานกลาง
.
อุณหภูมิที่ลดลงในช่วงนี้ทำให้ทั่วทุกภูมิภาคหนาวขึ้นทำให้รู้สึกเย็นสบายแต่รู้มั้ยว่าคุณภาพอากาศไม่ได้ดีอย่างที่คิด
GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์พบค่าฝุ่น PM 2.5 ทั่วทั้งประเทศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)  เกือบทั้งจังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร และ ร้อยเอ็ด ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20210115_1120.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

14 มกราคม 2564 

คุณภาพอากาศวันนี้ เหลืองเกือบทั้งประเทศ...

สายวันนี้...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายปกคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศถึง 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังพอมีคุณภาพอากาศดีให้พอได้เห็นอยู่บ้าง (สีเขียว) โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้..ยังพบเห็นคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) เพียงล็กน้อยในบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย  ส่วนพื้นที่ทางภาคใต้นั้นหลายจังหวัดยังคงมีเมฆมาก หากสังเกตพื้นที่ทางประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์จะเห็นได้ว่า พบเห็นค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง (สีแดง) เพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณแถบชายแดนอย่านิ่งนอนใจหากลมเปลี่ยนทิศทางพื้นที่ดังกล่าวอาจจะได้รับผลกระทบได้
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

13379217779755.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

13 มกราคม 2564 เวลา 12.59 น.

วันนี้...พบพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศปานกลาง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายตัวตั้งแต่พื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเป็นจำนวนมากสลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)
ในภาคเหนือเพียงเล็กน้อยและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย  รวมถึงภาคตะวันออกพบเพียงเล็กน้อยในส่วนของภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20210113_1259.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

12 มกราคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ของวันนี้ เวลา 10.49 น.

.
พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณภาคกลางและภาคใต้  ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา 
นอกจากนี้ยังพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ในบางจังหวัด สลับกับพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต้ในวันนี้มีเมฆค่อนข้างมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

pm25_modis_20210112_1049.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
11 มกราคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งประเทศ สลับกับ
คุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดที่พบค่าคุณภาพอากาศดีเกือบทั้งจังหวัดได้แก่ ชัยภูมิ มุกดาาหาร ยโสธร อำเนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร์  ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

pm25_modis_20210111_1311.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
10 มกราคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS  ช่วงสายของวันนี้
.
พบค่าฝุ่น PM 2.5 โดยรวมของประเทศในระดับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาค โดยพบมากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก  ส่วนพื้นที่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลา พบเห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายตัวปกคลุมพื้นที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็น ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร สุพรรณบุรี นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี และ กรุงเทพมหานคร ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

pm_10012021.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
9 มกราคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมประเทศไทยเกือบทั่วทุกภูมิภาค ในส่วนของภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง 

pm_9.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
8 มกราคม 2564

สัญญาณภาพไม่สมบูรณ์

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
7 มกราคม 2564

สายวันนี้..! พบพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศปานกลาง

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคเป็นจำนวนมากสลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในภาคเหนือและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน  ในส่วนของภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20210107_1031.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
6 มกราคม 2564

เหนือ กลาง อีสาน คุณภาพอากาศดี

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เช่น เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ในส่วนของทางภาคใต้ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี 

6.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
5 มกราคม 2564

ช่วงบ่าย

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 โดยรวมของประเทศในระดับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาค  ยกเว้นบริเวณภาคกลางที่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี ส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

13328048557778.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
5 มกราคม 2564 

ช่วงเช้า พบพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศปานกลาง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 โดยรวมของประเทศในระดับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ครอบคลุมในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส่วนภาคอื่นๆ ปกคลุมด้วยสีเหลืองเป็นบริเวณกว้าง ยกเว้นภาคใต้ที่ยังคงมีเมฆค่อนข้างมาก ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก
      
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

13327201772976.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
4 มกราคม 2564

อากาศดีในหลายพื้นที่

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ เวลา 13.05 พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบค่าคุณอากาศดีทั้งจังหวัด ที่จังหวัดแพร่  สลับกับ คุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) ในภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่วนในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

13321989600244.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
3 มกราคม 2564

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา  10.55 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคโดยพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ส่วนพื้นที่ทางภาคเหนือ และภาคกลางพบเห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ภาคใต้ในช่วงนี้ยังคงมีเมฆมากเช่นเคย
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20210103_1055.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
2 มกราคม 2564

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 13.16 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ร้อยละ 70 ของประเทศ กระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ยกเว้นบริเวณภาคกลางที่พื้นที่ส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

134927507_10158635809096265_3305590431203592971_o.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
1 มกราคม 2564

ปีใหม่นี้พบคุณภาพอากาศดีหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยจ้า.....
จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 14.11 น.  พบว่า ค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายเกือบทั่วทั้งประเทศบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง ภาคตะวันออก ภาคกลาง แต่ก็ยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง) บริเวณภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง  บางพื้นที่เท่านั้นส่วนภาคใต้ยังมีเมฆมากอีกเช่นเคย
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

135593146_10158633602201265_3457509277324506506_o.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
31 ธันวาคม 2563

 

จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 10.25 น.  พบว่า ค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียง ภาคตะวันออก และภาคกลาง และยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง) บริเวณภาคกลางในจังหวัดปทุมธานี, นครปฐม นครนายก ราชบุรีและกรุงเทพมหานคร ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

 

134656820_10158630260731265_5661356736693038060_n.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
30 ธันวาคม 2563

อากาศดี เตรียมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ค่าคุณภาพอากาศ PM2.5 วันนี้ จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ครอบคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตต่างๆ ในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สลับกับ คุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง)ในภาคกลางไปจนถึงภาคใต้ ให้ได้รับอากาศที่สดชื่นกันในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ ในส่วนภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #pm25 #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

133594878_10158628117076265_1170360685790737925_o.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
29 ธันวาคม 2563

ภาพจากดาวเทียมพบพื้นที่ภาคกลางตอนบนมีฝุ่นสะสมเพิ่มขึ้น

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS วันนี้ ช่วงเวลา  10.37 น. พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับมีผลต่อสุขภาพ (สีแดง)ในจังหวัด ลพบุรี  และในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่ในหลายจังหวัดภาคกลาง อาทิ นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว ปทุมธานี นครนายก นครปฐม กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ทั้งนี้ ในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน มีการสะสมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

13286359595669.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
28 ธันวาคม 2563

แม่ฮ่องสอน..เชียงใหม่ อากาศดี๊..ดี...
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา  11.32 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ทั้งจังหวัดที่ แม่ฮ่องสอน และ เชียงใหม่  แต่ก็ยังพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก  โดยพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) เพียงเล็กน้อยบริเวณพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และชัยนาท ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201228_1132.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
27 ธันวาคม 2563

สายวันนี้..! พบพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศปานกลาง

ช่วงสายๆวันนี้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)เพียงเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นครปฐมและเพชรบุรี 
นอกจากนี้ โดยรวมของประเทศพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ครอบคลุมในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ส่วนภาคอื่นๆปกคลุมด้วยสีเหลืองเป็นบริเวณกว้าง ยกเว้นภาคใต้ที่ยังคงมีเมฆค่อนข้างมากและฝนตกในบ้างพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก        
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

27122020.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
26 ธันวาคม 2563

อากาศดีในวันหยุดสัปดาห์สุดท้ายของปี

ช่วงบ่ายวันนี้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพที่ดี (สีเขียว) ครอบคลุมในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เพียงเล็กน้อยกระจายทั่วภูมิภาค ส่วนภูมิภาคอื่นๆวันนี้พบเมฆค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้
                             
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี

26122020.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
25 ธันวาคม 2563

เหนือ-อีสาน อากาศดีต้อนรับคริสมาสต์

ช่วงสายวันนี้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศ ในระดับคุณภาพที่ดี (สีเขียว) ครอบคลุมในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสีเขียวเกือบทั้งจังหวัดได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร และนครพนม ส่วนภูมิภาคอื่นๆวันนี้พบเมฆค่อนข้างมาก และบริเวณภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกให้ได้เห็นกันอยู่อันเนื่องมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
.                                 
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี #ดี๊ดี

25122020.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
24 ธันวาคม 2563

บ่ายนี้ อากาศดีมากในภาคเหนือ

ช่วงบ่ายนี้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศ ในระดับที่ดี (สีเขียว) ครอบคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศ โดยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน อุตรดิษถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ที่คุณภาพอากาศดีทั่วทั้งจังหวัด ที่เห็นเด่นชัดจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ในส่วนภาคกลางยังคงมีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ให้เห็นได้ในบางจังหวัด และยังพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพียงเล็กน้อย ส่วนภาคใต้ยังคงมีเมฆมากมีผลมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #อากาศดี #ดี๊ดี

13258455680914.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
24 ธันวาคม 2563

ช่วงสายวันนี้...อีสานอากาศดี

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ในส่วนของภาคใต้ยังคงมีเมฆมากประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

13257327775192.jpg

 

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
22 ธันวาคม 2563

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันให้ดี ๆ นะครับ
การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ครั้งนี้พวกเราต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิม
ใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนถ้าไม่จำเป็น
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา  13.40 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายในบริเวณพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ที่ภาคกลาง ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201222_1340.jpg

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
21 ธันวาคม 2563

ลมหนาวมาเยือน ส่งผลหลายพื้นที่อากาศดี

หลายคนยังคงหวั่นๆกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังกลับมาอีกระลอก ยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ เรื่องสุขภาพร่างกายสำคัญมากๆ วันนี้หลายคนคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวกันในหลายพื้นที่ นอกจากอากาศจะหนาวแล้วอากาศก็ดีอีกด้วย เพราะวันนี้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ช่วงเวลา 11.26 น. พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศมีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) และพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องมาจากอิทธิพลบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงได้พัดมาแผ่ปกคลุมประเทศในช่วงตอนบน ส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศมีเมฆค่อนข้างมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201221_1126.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS
20 ธันวาคม 2563
 ลมหนาว พัดมาขอรับอากาศดีกันหน่อย แต่ กทม และปริมณฑล ยังมีค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 10.43 น.  พบว่า เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ยังมีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก อยู่เล็กน้อย
แต่บางพื้นที่ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ไล่ลงมาจนถึงภาคตะวันออก ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมากเหมือนเช่นเคย
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

131097575_10158604753811265_9090640319104337600_o.jpg

 

 

________________________________________

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

19 ธันวาคม 2563

  วันหยุดคุณภาพอากาศดีดี๊...

จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 13.05 น.  พบว่า ค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง)ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือบางส่วน ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศปิด สังเกตได้ถึงสภาวะลมสงบหรือลมอ่อน ปัจจัยนี้ ทำให้ฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศไม่สามารถระบายได้ และเกิดการสะสมในอากาศขึ้น จะทำให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น อาจจะสะสมได้เป็นเวลาหลายวัน
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

131909403_10158602261086265_361147278006275236_n.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
18 ธันวาคม 2563

ลมหนาว ซัด PM ส่งผลอากาศดี

จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS สำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 10.55 น.  พบว่า ค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมด  แต่ก็ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ไล่ลงมาจนถึงภาคตะวันตก ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม คล้ายภาพเมื่อวาน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศปิด สังเกตได้ถึงสภาวะลมสงบหรือลมอ่อน ปัจจัยนี้ ทำให้ฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศไม่สามารถระบายได้ และเกิดการสะสมในอากาศขึ้น จะทำให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น อาจจะสะสมได้เป็นเวลาหลายวัน

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_20201218.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
17  ธันวาคม 2563

pm 2.5 ช่วงบ่ายนี้ เริ่มดีขึ้นทีละนิด

สำหรับค่าฝุ่น pm 2.5 วันนี้ จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ช่วงเวลา 13.20 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ครอบคลุมในบริเวณพื้นที่ใน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเห็น จังหวัดที่ได้รับอากาศสดชื่นกันทั้งจังหวัดได้แก่ จ.หนองบัวลำภู จ.อำนาจเจริญ  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก ความกดอากาศที่มีกำลังแรงมักทำให้เกิดลมแรง ซึ่งฝุ่นละอองสามารถระบายได้ดี แต่ก็ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

0433521d-5586-498a-b545-d199113b7984.jpeg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
15 ธันวาคม 2563

pm2.5 วันนี้หลายพื้นที่ภาคกลาง-เหนือตอนล่างมีคุณภาพอากาศไม่ดีส่งผลอากาศขมุกขมัว

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ไปจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึง นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบค่าคุณภาพอากาศดี มีสีเขียวบ้างเล็กน้อยแถวสกลนครและนครพนม ในส่วนของภาคใต้มีเมฆค่อนข้างมาก 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ

414745.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
13 ธันวาคม 2563

ช่วงสายวันนี้... pm2.5 เริ่มน่าเป็นห่วงบางพื้นที่

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงสุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ทั้งนี้โฟกัสที่แม่ฮ่องสอน พบค่าคุณภาพอากาศดี มีสีเขียวปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศสดชื่นอย่างเต็มที่   ในส่วนของภาคใต้มีเมฆค่อนข้างมาก  

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

410836.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
12 ธันวาคม 2563

หยุดยาวแบบนี้ เมืองท่องเที่ยวหลายจังหวัดอากาศยังคงสดชื่นต้อนรับนักท่องเที่ยว

มาแล้วครับ สำหรับค่าฝุ่น pm 2.5 วันนี้ จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ช่วงเวลา 12.59 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ครอบคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้รับอากาศสดชื่นกันในวันหยุดยาวนี้ เว้นเพียงแต่ จังหวัดเชียงรายที่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เหมือนกับภูมิภาคอื่นๆ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

409769.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
11 ธันวาคม 2563

หยุดยาวทั้งทีเที่ยวให้สบายใจ แต่ต้องไม่ประมาทการ์ดอย่าตกนะครับ

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ ในช่วงสาย ๆ ของวันนี้
พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เกือบทั่วทั้งประเทศ ในภาคเหนือพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)ให้ได้สดชื่นกันบ้าง โดยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไล่ลงมาที่ภาคตะวันออกพบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ที่จังหวัดร้อยเอ็ด นครราชสีมา และ ปราจีนบุรี
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
.
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201211_1049.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
10 ธันวาคม 2563

อากาศดีช่วงเริ่มหยุดยาว
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เมื่อบ่ายนี้  พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศดี(สีเขียว) ปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก  โดยจังหวัดที่พบค่าคุณภาพอากาศดีทั้งจังหวัดนั้นก็ยังคงมีให้เห็นกันอยู่ได้แก่ จ.เชียงราย จ.บึงกาฬ และ จ.ยโสธร
เว้นแต่บริเวณภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างที่ยังคงพบเห็นพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วบริเวณ ส่วนทางภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #เที่ยว #ภาคเหนือ #ภาคอีสาน

pm25_modis_20201210_1311.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
9 ธันวาคม 2563

บ่ายนี้ อากาศ ดี๊..ดี..

สำหรับใครที่กำลังเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันช่วงนี้เที่ยวแบบสบายใจได้เลย เพราะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศดี(สีเขียว) ปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เว้นแต่บริเวณภาคกลางที่ยังคงพบเห็นพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วบริเวณ ส่วนทางภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #เที่ยว #ภาคเหนือ #ภาคอีสาน

pm9.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

8 ธันวาคม 2563

คุณภาพอากาศวันนี้เกือบจะดี

เช็คค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้กันหน่อย  ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศในระดับคุณภาพปานกลาง (สีเหลือง) ในพื้นที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งประเทศ ในขณะที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมากพร้อมกับคุณภาพอากาศปานกลางกระจายตัวในหลายจังหวัด
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201208_1019.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
7 ธันวาคม 2563
ต้นสัปดาห์อากาศสดชื่นทั่วทั้งประเทศ

จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS เวลา 11.14 น. พบค่าคุณภาพอากาศดีครอบคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศ (สีเขียว) โดยเฉพาะฝั่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกภาคเหนือ และภาคใต้ในบางจังหวัด แต่ก็ยังมีให้เห็นบางพื้นที่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ได้แก่จังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201206_1334.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
6 ธันวาคม 2563

อากาศดีสุดวันนี้ อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ

ค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในจังหวัด นนทบุรี และสมุทรสาคร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก พบคุณภาพอากาศปานกลางสลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) โดยเฉพาะจังหวัด อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ อากาศดีค่อนข้างมากพบเห็นสีเขียวเกือบทั้งจังหวัด ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอก #ควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

s_27926612.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
30 พฤศจิกายน 2563

อากาศดีก่อนเริ่มเดือนใหม่

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศดี(สีเขียว) เริ่มตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคตะวันตก โดย จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ. หนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มุกดาหาร และ จ.มหาสารคาม พบค่าคุณภาพอากาศดีทั้งจังหวัด
ส่วนคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กระจายเป็นบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางบางจุด ส่วนภาคใต้มีเมฆมาก โดยรวมแล้วถือว่าคุณภาพอากาศดีมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

pm25_modis_20201130_1107_0.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

29 พฤศจิกายน 2563

วันนี้ PM 2.5 ส่วนใหญ่อยู่ในคุณภาพอากาศปานกลาง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ส่วนใหญ่อยู่ในคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ค่อนข้างหนาแน่นบริเวณภาคเหนือแถวจังหวัดพะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ในขณะที่บางพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) เพียงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่พื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีเมฆปกคลุมค่อนข้างมาก สำหรับใครที่จะเดินทางไปไหน อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะ

รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20201129_1025.jpg

________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

28 พฤศจิกายน 2563

วันหยุดแบบนี้เช็ค PM 2.5 กันหรือยัง

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา...ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในระดับคุณภาพอากาศดี(สีเขียว) ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงภาคตะวันออก ส่วนคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กระจายเป็นบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางบางจุด ส่วนภาคใต้มีเมฆมาก โดยรวมถือว่าคุณภาพอากาศดีมาก สำหรับใครที่อยู่ภูมิภาคไหน อย่าลืมเช็คคุณภาพอากาศกันด้วยนะครับ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20201128_1120.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
17 พฤศจิกายน 2563

พบคุณภาพอากาศปานกลาง-ดีในหลายพื้นที่

ภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมา ตรวจพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นคุณภาพอากาศระดับปานกลางถึงระดับดี ประกอบกับช่วงนี้หลายพื้นที่มีเมฆปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม หากประชาชนจะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้ อย่าลืมที่จะป้องกันดูแลสุขภาพด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ด้วยนะครับ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง ถือเป็นอีก 1 เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้ในการวางแผน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดได้ รวมทั้งยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศโลกอีกทางหนึ่งด้วย
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง
#วิจัยบรรยากาศ #วิทยาศาสตร์บรรยากาศ

17112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
16 พฤศจิกายน 2563

วันนี้อากาศดี๊ ดี....
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ในช่วงบ่ายวันนี้ พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับกับคุณภาพปานกลาง (สีเหลือง) พร้อมกับมีเมฆมาก กระจายในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศ
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

16112563.jpg

 

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
13 พฤศจิกายน 2563

อากาศค่อนข้างดีสุดๆ พบสีเขียวในหลายพื้นที่

 

ค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในหลายภูมิภาคของไทยในหลายพื้นที่ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกับค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

13112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
11 พฤศจิกายน 2563

ภาคเหนือวันนี้ อากาศดีรับหน้าหนาว..!!
.
สำหรับใครที่กำลังเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคเหนือวันนี้เหมือนได้ไปผ่อนคลายสูดอากาศบริสุทธิ์กันเลยครับ เนื่องจากค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เพียงเล็กน้อย แทบยกทั้งภาค นอกจากนี้..พบค่าคุณภาพอากาศดีในบริเวณจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สระบุรี และนครนายก ส่วนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศ ยังคงมีเมฆมาก สำหรับในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าก็พบคุณภาพอากาศดีสลับคุณภาพปานกลางเช่นกัน
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ภาคเหนือ #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน #น่าน #ลำปาง #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

11112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
10 พฤศจิกายน 2563

ภาคเหนือวันนี้ อากาศดีรับหน้าหนาว..!!
.
สำหรับใครที่กำลังเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคเหนือวันนี้เหมือนได้ไปผ่อนคลายสูดอากาศบริสุทธิ์กันเลยครับ เนื่องจากค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เพียงเล็กน้อย แทบยกทั้งภาค นอกจากนี้..พบค่าคุณภาพอากาศดีในบริเวณจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สระบุรี และนครนายก ส่วนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศ ยังคงมีเมฆมาก สำหรับในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าก็พบคุณภาพอากาศดีสลับคุณภาพปานกลางเช่นกัน
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ภาคเหนือ #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน #น่าน #ลำปาง #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

10112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
9 พฤศจิกายน 2563

หนองคาย บึงกาฬ วันนี้อากาศดี..
.
มาแล้ว..!! ค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก พบคุณภาพอากาศปานกลางสลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) โดยเฉพาะจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ อากาศดีค่อนข้างมากพบเห็นสีเขียวเกือบทั้งจังหวัด ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #หนองคาย #บึงกาฬ #กรุงเทพมหานคร #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

9112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
8 พฤศจิกายน 2563

 

ค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) แทบทั้งภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภูมิภาคอื่นๆทั่วทั้งประเทศมีเมฆค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างลาวและกัมพูชา ก็พบค่าคุณภาพอากาศปานกลางเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง 

8112563_0.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
6 พฤศจิกายน 2563

ค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS โดยภาพรวมของทั้งประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่ เกือบทั่วทั้งประเทศ พบคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) แต่ยังพอมีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ให้ได้เห็นอยู่บ้าง ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง 

6112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
5 พฤศจิกายน 2563

เมื่อช่วงสายๆ ของวันนี้ ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ
.
พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในบริเวณภาคตะวันตก และ ภาคกลาง ส่วนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
.
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
.
#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง 

5112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
4 พฤศจิกายน 2563

ภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ประจำวันที่ 4 พ.ย.63 ช่วงเวลา 10.31 น.
.
พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) บริเวณกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุครสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และตราด โดยส่วนใหญ่พบคุณภาพปานกลาง(สีเหลือง) กระจายทั่วไปบริเวณภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกับคุณภาพอากาศดี(สีเขียว) ใน จังหวัดบึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และภาคใต้ มีเมฆค่อนข้างมาก ในขณะที่เพื่อนบ้านเราอย่างพม่า และกัมพูชา รวมถึงลาว ก็มีค่าฝุ่นPM2.5 ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสลับกับคุณภาพปานกลางด้วยเช่นกัน
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Spacetechnology #GItechnology #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง 

4112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
3 พฤศจิกายน 2563

วันนี้เขียวชัดเจน.... อากาศดีในหลายพื้นที่
.
ภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ประจำวันที่ 3 พ.ย.63 ช่วงเวลา 11.26 น. พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี (สีเขียว)ในหลายพื้นที่ ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก สลับกับคุณภาพปานกลาง (สีเหลือง) รวมไปถึงในบริเวณภาคกลาง ส่วนในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีเมฆค่อนข้างมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง

03112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
2 พฤศจิกายน 2563

ภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วันนี้ พบค่าฝุ่น PM 2.5 กระจายทั่วบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพดี (สีเขียว) ในเขตนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี ขอนแก่น ยโสธร หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี ฯ ในขณะที่หลายจังหวัดแถวภาคกลางและภาคตะวันออกก็พบด้วยเช่นกัน

ส่วนค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) ก็จะมีแถวสระบุรี กรุงเทพ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี อุทัยธานี กำแพงเพชร น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เป็นต้นครับ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดย GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง 

02112563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลจากภาพดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.55 พบค่า PM 2.5 ค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ(สีแดง) และระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) เพียงเล็กน้อย ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครปฐม
ในภาพรวมของประเทศ พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) และค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และนครพนม พบค่าคุณภาพอากาศดีค่อนข้างมาก ขณะที่หลายพื้นที่ก็ยังคงมีเมฆมากเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้โดย GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ควันและฝุ่นมากมาย #ภูมิแพ้

31102563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
30 ตุลาคม 2563

ข้อมูลจากภาพดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.13 พบค่า PM 2.5 ค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กระจายตัวบริเวณบางส่วนของภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกฌฉียงเหนือ และภาคใต้แต่ก็ยังพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ให้เห็นอยู่บ้าง ในบางจังหวัดของภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้โดย GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ควันและฝุ่นมากมาย #ภูมิแพ้ 

30102563.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
28 ตุลาคม 2563

ข้อมูลจากภาพดาวเทียมระบบ MODIS เมื่อวานนี้ พบค่า PM กระจายเล็กน้อยนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) แอบมีสีเขียวบางนิดนึงแถวๆ เพชรบูรณ์และเลย

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดย GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ควันและฝุ่นมากมาย #ภูมิแพ้ 

29102563_pm.jpg

________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
26 ตุลาคม 2563

ข้อมูลจากภาพดาวเทียมระบบ MODIS เมื่อช่วง 10 โมงเช้าวันนี้ พบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวให้เราได้เห็นในแถบภาคกลาง อาทิ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นครปฐม รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเพชรบุรี ครับ ในขณะที่ก็มีอีกหลายจังหวัดทั้งในเขตภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) จนถึงระดับดี (สีเขียว)

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดย GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://fire.gistda.or.th/
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm #หมอกหรือควัน #ฝุ่นpm #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #เมืองหลวงควันและฝุ่นมากมาย #ภูมิแพ้กรุงเทพ 

26102563.jpg

Tags: