• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม RADARSAT-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม RADARSAT-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม RADARSAT-2 งบประมาณ 400,000 แคนาดา คิดเป็นเงินไทย ณ วันที่ 26 พ.ย. 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,428,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
08/12/2020

ประเภทของประกาศ